03.01.2018

Sedan den 1 januari 2017 har gemensamma EU-regler för produktion och försäljning av förökningsmaterial samt frukt- och bärplantor gällt. I dessa ingår krav på produktionsplan och dokumentation, att plantorna ska vara certifierade eller av CAC-kvalitet, samt att plantor...

21.08.2015

Ett Tillväxt Trädgård- projekt av Ibrahim Tahir, SLU visar att de bioaktiva ämnena, tymol och eugenol begränsar svampangrepp på äppel- och päronfrukter under lagring, vid besprutning i odlingen och vid efterskördsbehandling.

 

Eftersom efterskördsbehandling inte är tillå...

10.06.2015

SLU i Balsgård har haft svårt att fylla anläggningen med verksamhet och därför beslutades att fastigheten skulle säljas för att frigöra det kapital som finns bundet i mark och byggnader. Den processen har nu avbrutits.

 

LTV-fakulteten bedömer att inget av anbud som lämn...

16.12.2014

Sedan i fjol pågår projektet ”Styrketår – berikad frukt- & bärdryck för seniorer. Kristianstad Högskola, SLU, Lunds Universitet, Livsmedelsakademin och flera andra ingår i denna tvärvetenskapliga projektgrupp för att utveckla drycker som är baserade på frukt och bär. D...

Please reload

Senaste nytt

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Övriga nyheter
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök med taggar