Viktig del av den svenska trädgårdsnäringen

30.01.2017

Under de senaste 20 åren har morotsproduktionen ökat med cirka 30 procent i Sverige. Ännu längre tillbaka räknat, från år 1984 fram tills idag, har produktion ökat med nästan 90 procent. Likaså har konsumtionen per person ökat. Det visar Jordbruksverkets senaste rapport om svensk morotsproduktion. Det framkommer det också att företagen blir färre och större. En av anledningarna kan vara att maskinkostnaderna per hektar minskar kraftigt vid större odlad areal.

En hög mekanisering resulterar i att behovet av arbetskraft minskar samtidigt som större företag får högre avkastning per hektar. Priserna på morötter har samtidigt ökat i Sverige men ligger fortfarande under priserna i Danmark.

Nr det gäller skadeinsekter är morotsflugan och morotsloppan mest besvärliga. Preparat som Calypso, Karate och Mavrik används mot skadeinsekterna, men med en begränsad användning per säsong. På senare år har morotsflugan ökat kraftigt i antal och denna utveckling kan bli mer omfattande i framtiden. Brist på effektiva bekämpningsmedel, lagringsproblematik och ett varmare klimat kan innebära en utmaning för de svenska morotsodlarna. Det finns ett stort behov av ett väl fungerande växtskydd för fortsatt framgång inom svensk morotsproduktion.

 

 

Källa: Jordbruksverket

Taggar:

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar