Gemensamma regler

03.01.2018

Sedan den 1 januari 2017 har gemensamma EU-regler för produktion och försäljning av förökningsmaterial samt frukt- och bärplantor gällt. I dessa ingår krav på produktionsplan och dokumentation, att plantorna ska vara certifierade eller av CAC-kvalitet, samt att plantorna är sunda och friska. Dessutom ska alla sorter som odlas vara beskrivna på en sortlista. Jordbruksverket ansvarar för sortregistreringen, men det är den som äger en sort som ansöker om att få med den.

 

Arbetar med svensk lista

Anne-Charlott Franzén, Växtregelenheten har huvudansvaret för listan:

– En lista som omfattar alla sorter har inte tidigare funnits för frukt- och bär i Sverige och vi arbetar nu hårt med detta. De sorter som odlas i Europa ska finnas på EU:s sortlista FRUMATIS men i Sverige har vi också många gamla mandatsorter som inte finns med där. Dessa måste då läggas in på svenska listan och då behövs en officiellt erkänd beskrivning berättar Anne-Charlott och fortsätter:

– Nya sorter ska DUS-provas, Distinctness, Uniformity and Stability, under några år för att se om de skiljer sig från alla gamla sorter som finns. Sedan kan de komma med både på den svenska sortlistan och i FRUMATIS. De som inte DUS-provas får läggas in på den svenska listan men kan då bara säljas i Sverige och inte utomlands. Detta gäller sorter som inte anses ha något värde för frukt- eller bärproduktion utan är för hemträdgårdar.

 

Vilka berörs?

De som berörs av reglerna är plantskolor som producerar certifierade plantor eller förökningsmaterial samt de som producerar plantor med CAC-kvalitet vilket betyder Conformitas Agraria Communitatis och är EU:s minimikvalitet. Övriga berörda är företag med partiförsäljning av fruktväxter till andra företag och yrkesodlare samt garden center och andra som säljer till hemträdgårdar och privata konsumenter.

– Syftet med reglerna är att de yrkesverksamma frukt- och bärodlarna ska få plantor av hög kvalitet oavsett varifrån i EU plantorna köps, berättar Anne-Charlott.

Det svenska branschvarumärket E-planta har varit kopplat till de äldre certifieringskraven och tanken från branschen är att det ska kopplas om till de nya reglerna. Plantor från moderplantor som certifierats tidigare får fortsätta uppförökas under en övergångsperiod som varierar beroende på hur länge moderplantan funnits. Läs mer om reglerna på jordbruksverket.se/plantskolor samt jordbruksverket.se/fruktsorter.

 

Minna Björkhem

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar