Få alternativ för tunnel

29.01.2018

Idag är det ett fåtal växtskyddsmedel som är godkända för användning i tunnel. Riskbedömningen för medel som är godkända i fält har inte gjorts med hänsyn till exponering för de som använder medlet i tunnel, eller för resthalter som kan uppkommma och påverka vid förtäring av grödan. Medel som är godkända för växthus är inte heller riskbedömda enligt de fältförhållanden som återfinns i tunnel. Alla växtskyddsmedel som ska användas i tunnel måste därmed vara riskbedömda och godkända för just tunnelodling. Det ska framgå på etiketten vad som gäller.

Den som innehar ett produktgodkännande och vill få sin produkt godkänd också för användning i tunnel måste ansöka om villkorsändring, ansökan måste då innehålla relevanta riskbedömningar.

– Vi håller på att undersöka för vilka preparat det finns tillräckligt med uppgifter och om det går att söka UPMA för det viktigaste, säger Agneta Sundgren på

 

LRF. Det kan bli aktuellt att göra resthaltsförsök i Minor use projektet också.

 

Läs gärna mer på KemIs webbplats om växtskyddsmedel i tunnel.


Bild:

För odling i tunnel finns inte många växtskyddsmedelsalternativ.

Foto: Minna Björkhem

 

Taggar:

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar