Uppstart för Trädgårds­ingenjörernas Riksförbund

23.02.2018

 

Nu har trädgårdsingenjörerna fått ett eget riksförbund, TIR. Förbundet är just nu i en uppstartsfas och i början av februari bjöd förbundsrepresentanterna in till en första träff vid SLU Alnarp, för att få möjlighet att diskutera framtida mål och förväntningar till­sammans med ­medlemmarna.

– Vi har mött en stor önskan om en gemensam plattform, där studenter och yrkesverksamma kan mötas. Under Branschdag Trädgård i höstas gjorde vi slag i saken och nu är vi äntligen igång med vårt första möte, berättar Hanna Blomstrand, som till­sammans med Lisa Conrad tagit initiativ till att starta förbundet.
Trädgårdsingenjörernas Riksförbund (TIR) är tänkt att vara ett forum för nätverkande mellan trädgårdsingenjörer, där yrkeskåren kan samlas för att diskutera nutida utmaningar och framtida mål, till exempel genom att bibehålla och stärka utbildningens kvalitet, såväl som att jobba med kompetens­höjning i form av gemensamma fortbildningstillfällen. Man vill också arbeta mer aktivt med att ge titeln en större etablering på arbetsmarknaden, exempelvis genom kontakt med arbets­givare.
Den 15 april är det dags för årsmöte, där styrelsen ska väljas och stadgarna antas. Under mötet kommer även förbundets logotyp att väljas, utifrån de förslag som medlemmarna fått skicka in under vintern.
– Hittills har vi fått bortemot ett hundratal medlemmar från hela landet. Vi har också ett flertal yrkesverksamma personer som visat intresse av att ingå i styrelsen. Det är kul att det finns ett starkt intresse att stärka trädgårdsingenjörens titel och öka yrkesstoltheten, berättar Lisa Conrad.

 

Av Cecilia Karlsson

 

Bild:

Hanna Blomstrand till vänster och Lisa Conrad till höger är förbunds­representanter för Trädgårds­ingenjörernas Riksförbund, TIR.

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar