TIR är nu officiellt ett förbund

30.04.2018

 

– Härmed förklarar jag Trädgårdsingenjörernas Riksförbund bildat.

Så inledde förbundets första ordförande, Hanna Blomstrand årsmötet i mitten av april, efter ett enhälligt beslut bland mötesdeltagarna.

Ett tiotal personer deltog när Trädgårdsingenjörernas Riksförbund, TIR, officiellt blev ett förbund i samband med det första årsmötet. Deltagarna var såväl yrkesarbetande som studenter från trädgårdsingenjörsprogrammen odling respektive design vid SLU Alnarp.

TIR är tänkt att vara ett forum för nätverkande, där nutida utmaningar och framtida mål ska diskuteras, exempelvis hur utbildningens kvalitet kan utvecklas. Under årsmötet informerade styrelsen till exempel att hortonomprogrammet ska slås samman med trädgårdsingenjör odling, med möjlighet att studera vidare i det nya masterprogrammet – Master’s Programme in Horticultural Science – som startar nu i höst.

– I förbundet vill vi också utöka kontakten med arbetsgivare för att etablera yrkestiteln, men också anordna gemensamma fortbildningar för medlemmarna, berättade Hanna Blomstrand.

För att möjliggöra att TIR ska fungera väl som ett riksförbund, med en geografiskt bred målgrupp, togs det under årsmötet beslut om att det ska gå att följa och rösta i kommande årsmöten via videolänk. Det ska också gå att rösta via ombud för medlemmar som inte har möjlighet att delta vid ett möte. Under mötet klubbades dessutom förslaget om en årlig medlemsavgift, för studenter 50 kronor och för utexaminerade 150 kronor.

Vid årsmötet kom även en återkommande diskussion upp, om behovet av att tydliggöra vad en trädgårdsingenjör egentligen gör och vad de kan.

– Det är ett av målen med vårt nya förbund, så den frågan kommer vi att jobba vidare med, berättade Lisa Conrad.

Lisa Conrad valdes till vice ordförande, Emelie Åberg till kassör, Linnéa Karlsson till sekreterare och Ragna Andersson till ledamot.

 

Cecilia Karlsson

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar