Frukt, bär och grönsaker först ut

04.06.2018

Regeringens nya satsning på ett växtförädlingscentrum från och med 2018 med lokalisering till SLU har fått namnet Grogrund och ska bidra till en lokal och nationell ökad livsmedelsproduktion. 

Tillsammans ska akademi och näringsliv utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Verksamheten består av ett virtuellt center med verksamheten förlagd till institutioner och företag som är aktiva inom växtförädling.

– Vi har just fattat beslut om Grogrunds första projekt, säger Håkan Schroeder, dekan vid SLU och den som fastställer verksamheten. Detta projekt ska beskriva behoven inom hortikultur för att förstå hur och inom vilka grödor Sverige bör prioritera växtförädling för en ökad inhemsk fältmässig produktion av frukt, bär och grönsaker.

– I dag pågår en mycket begränsad växtförädling i Sverige för att ta fram sorter som är lämpade för svenska odlingsförhållanden och våra klimatförhållanden, säger Sara Spendrup, projektledare för den behovsanalys som gjorts och tillägger

– I övrigt är vi helt beroende av sorter som tagits fram någon annanstans.

Projektet, kommer att pågå under 2018. Därefter ska det vara mer klart hur Grogrund kan bidra till att utveckla lämpliga sorter till svensk trädgårdsnäring.

Regeringen satsar totalt 90 miljoner kronor under åren 2018 till 2020 och planerar därefter långsiktigt med 40 miljoner per år. Detta ska kompletteras med investeringar från företag och andra satsningar för forskning, innovation och kompetensutveckling.

 

Källa: SLU

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar