Stabil utveckling för svensk trädgårdsodling

29.06.2018

Produktionen av enstaka grödor har minskat respektive ökat. Arealen är oförändrad men växthusodlingen har minskat. Det och mycket annat visar ny statistik från Jordbruksverket som presenterar trädgårdsodlingens omfattning 2017.

Totalt ägnar sig 1 952 företag åt yrkesmässig trädgårdsodling, men minskning med 6 procent sedan 2014, då den senaste undersökningen genomfördes. Av dessa bedrev 1 555 företag odling på friland medan 744 företag odlar i växthus i någon form.

Frilandsodlingen upptar 12 807 hektar, men växthusodlingen upptar drygt 286 hektar, vilket i båda fallen är mer eller mindre oförändrat sedan 2014. Strukturförändringar syns även i denna bransch Minskningen var mest påtaglig inom växthusodlingen, där antalet företag var 13 procent färre.

Växthusytan är i princip jämnt fördelad mellan å ena sidan odling av prydnadsväxter, å andra sidan odling av köksväxter och bär. De vanligaste prydnadsväxterna som odlas i Sverige är tulpaner, penséer, pelargoner och petunior av olika slag. Under 2017 producerades mer än 150 miljoner snittade tulpaner och nära 25 miljoner krukor penséer i svenska växthus.

Den arealmässigt största tiondelen frilandsföretag brukade hela 65 procent av den totala frilandsarealen. Samma tendens finns inom växthusodlingen, där den ytmässigt största tiondelen företag stod för 59 procent av den totala växthusytan.

De arealmässigt största frilandsgrödorna 2017 var jordgubbar, morot, äpple, matlök och isbergssallat, medan lövfällande träd var den arealmässigt största plantskoleväxten. Produktionen av flera grödor skilde sig markant 2017 jämfört med tidigare år. Blomkål, broccoli, matlök och pumpa hade en ovanligt hög skörd medan spenat och dill minskade med 93 respektive 52 procent. Enligt Jordbruksverket beror detta främst på grund av minskad efterfrågan från livsmedelsindustrin.

Samtidigt höll en ökad äppelareal uppe äppelproduktionen på en relativt hög nivå under 2017, ett år med ovanligt låg avkastning. Trots sådana påtagliga förändringar fortsätter svenska trädgårdsodlare att producera i ungefär samma omfattning som de gjort i mer än ett decennium tillbaka.

 

Källa: Jordbruksverket

 

Läs hela publikationen på www.jordbruksverket.se

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar