Hög kvalitet på årets torvskörd

24.08.2018

 

Den torra och varma sommaren har resulterat i att torvskörden har hög kvalitet. Vädret har varit bra för torvbruket, men risken för bränder har gjort att skörden fått ske med rigorösa säkerhetsåtgärder.

Leif Olsson, produktansvarig för torv vid Neova, Sveriges största torvföretag, förklarar att det inte går att få bättre förutsättningar än årets torra och soliga väder. Någon rekordstor skörd har det ändå inte blivit och det beror främst på den stora risken för bränder som gjort att skörden fått ske med stora restriktioner och säkerhetsåtgärder.

– Blåsten har också varit ett hinder för oss i sommar, i kombination med brandrisken, vilket gjort att vi har varit tvungna att vara mycket försiktiga när vi skördat torven. Vi har fått skörda på kvällarna, precis som skogsbruket, förklarar han.

Leif Olsson berättar också att kvaliteten på årets torvskörd är hög, vilket är bra för odlingssektorns behov av växttorv. Det kan dock bli större konkurrens om torven i år eftersom efterfrågan ökat även inom andra sektorer. Torv har samma egenskaper som halm och fungerar också utmärkt som underlag för djuren. Det gör att många lantbrukare efter sommarens halmbrist nu efterfrågar strötorv till djuren, mer än tidigare. Torv kan även ges till grisar som foder, vilket också blivit mer känt efter årets torra sommar.

– Torv är en viktig råvara i Sverige, inte minst i krissituationer, både för jordbruket, odlingssektorn och inom djurhållningen vilket denna sommar visat. Vi skulle önska att man från myndighetshåll beaktade detta, säger Ingrid Kyllerstedt, tf vd, Branschföreningen Svensk Torv.

 

Källa: Branschföreningen Svensk Torv

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar