Forskning kring hållbar utveckling

24.09.2018

Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Formas kommer att dela utforskningsmedel som en del av en strategisk satsning inom trädgård. Utlysningen omfattar totalt upp till tolv miljoner kronor under perioden 2019–2021 och är samfinansierad av trädgårdsnäringen.
Det gäller bidrag till forskning som ska ha hög relevans för svensk trädgårdsproduktion samt vara av högsta vetenskapliga kvalitét. Det övergripande målet är att beviljade projekt ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av den svenska trädgårdsproduktionens hela värdekedja.
Målet är att forskningen som får medel ska stärka olika aspekter av trädgårdssektorn. Det kan röra sig om projekt med frågeställningar kopplade till produktionssystem och odlingsförhållanden, teknikutveckling, digitalisering och automatisering, konkurrenskraftiga och hållbara affärsmodeller.
Projekten förväntas även bidra till en ökning av självförsörjningsgraden av bär, frukt, grönsaker samt prydnadsväxter och därmed ha en klar koppling till produktion av dessa växter.  Senast den 15 oktober ska ansökningarna ha kommit in.

 

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar