Teknik i droppbevattning

29.03.2019

Ökad användning av droppbevattning kan vara del av en mer hållbar vattenhantering för hortoproduktionen, som är mycket vattenkrävande. Utöver att ge bättre kvalitet och kvantitet på skörden, kan en bättre avpassad bevattning ge både kapacitetsmässiga och miljömässiga fördelar, både i frukt, bär och grönsaker. 

Droppbevattningen innehåller mycket tekniska aspekter, som det kan vara utmanande att ha koll på både före, under och efter att bevattningen installerats. Bärrådgivarna på HIR Skåne har under en längre tid sett behov av att höja kunskapen kring droppbevattning. I samarbete med Färs och Frosta Sparbanksstiftelse har de nu tagit fram skriften ”Droppbevattning i bärodling”. 

I den förklaras flera vanliga frågeställningar. Eftersom tekniken är densamma oavsett gröda passar den alla som vill lära mer om droppbevattning. 

– Bland annat ges en överblick över de vanligaste frågorna kring utmaningar med bevattningsjämnhet, vattenkvalitet och filterval, säger rådgivaren Victoria Tönnberg som varit med och sammanställt materialet. 

Flera leverantörer av bevattningsteknik samt odlare har också bidragit med viktig information. Skriften som har finansierats av Färs och Frosta Sparbanksstiftelse har även lett till att ett större projekt inom precisionsbevattning för bärodling kommer att drivas av HIR Skåne under 2019 med Jordbruksverket som finansiär. 

– Under 2019 kommer vi att fokusera mer på själva bevattningsstyrningen, berättar rådgivare Thilda Håkansson. 

 

Skriften finns att ta del av på: hushallningssallskapet.se/?projekten=teknik-i-dropp-bevattning

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar