Utbildningsprogram för nyanlända

29.03.2019

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning.

Erfarenheterna från utbildningsprogrammet har nu sammanställts för att ge utbildningsaktörer inspiration till att skapa nya utbildningar som kan bidra till ökad integration. Flera av deltagarna har via programmet kommit in i anställningar eller praktikplatser.

– Genom studiebesök och erfarenhetsutbyte fick deltagarna tillträde till en värld av kunskap och mycket tidigt fick de förståelse för svenska arbetsplatser inom den gröna sektorn, säger projektledaren Susanna Lundqvist, SLU.

I utbildningsprogrammet, SLU Alnarp Mentor, var en av utgångspunkterna att nyanlända, med sin kunskap och erfarenhet, är en möjlig resurs för svenska företag ur flera olika perspektiv. De kan vara med och skapa nya produkter och tjänster för nya och befintliga målgrupper. Nya företag och arbetstillfällen kan skapas, som bygger på nya lösningar och möjligheter, då man tar tillvara nyanländas erfarenheter och kunnande.

– Det behövs en genomtänkt introduktionsvecka med fokus på bemötande, kommunikation, kulturförståelse och svenska studie- och arbetsnormer. Alla företag som vi kontaktade ville gärna medverka och erbjöd sig att delta i erfarenhetsutbytet. Varje deltagare bör så tidigt som möjligt knytas till ett företag, säger biträdande projektledaren Lena Johnson, SLU.

Utbildningsprogrammet vände sig till nyanlända som var universitetsutbildade inom livsmedels-, trädgårds- och lantbrukssektorn och som därmed hade kunskap och erfarenhet av arbete inom dessa områden från sina hemländer. Målet för deltagarna i utbildningsprogrammet var att komma närmare den svenska arbetsmarknaden, genom anställning, att starta eget företag, att påbörja en praktikperiod eller att vidareutbilda sig.

Efter att utbildningsprogrammet avslutats tyckte merparten av deltagarna att det hjälpt dem att få större förståelse för hur lantbruks- och livsmedelsindustrin fungerar i Sverige samt att de kunde hitta vägar in i sektorn. En effekt av utbildningsprogrammet var att en del av deltagarna kom in i nya arbetsrelaterade sammanhang och fick möjligheten att använda sina nya kunskaper.

 

Källa: SLU

 

Rapporten har finansierats av Formas och finns att läsa på: www.slu.se/integration

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar