Studerar svampsubstrat

29.04.2019

 

Spent muschroom substrate eller förkortningen sms, är svampsubstrat som just nu studeras på SLU i Alnarp och hur det kan användas ur växtskyddsynpunkt. 

I professionell svampodling slängs ofta odlingsubstratet eller komposteras efter att svampen har skördats. Nu vill forskare ta till vara på restprodukten för att testa eventuella fördelar. Förhoppningen är att sms ska vara en ingrediens i vanligt odlingsubstrat och fungera förebyggande mot rotsjukdomar men också tillföra jordförbättrande effekter och näring som främjar tillväxten. 

Sammar Khalil är projektledare för forskningsprojektet ”Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar hos tunnelodlade jordgubbar”. Inledningsvis ska sms testas i jordgubbar men förhoppningen är att det ska kunna appliceras på andra kulturer också. Hon berättar att sms är en del i projektet och att det har bevisad potential. 

– Vi ska titta på näringsförhållanden av svampsubstratet och se om det kan konkurrera ut patogena svampar i jorden. I sms finns det mycket mikrobiell aktivitet och vi vill se om vi kan använda substratet i förebyggande syfte för att minska jordburna sjukdomar. Forskning på sms finns i Belgien och Holland men det har inte testats under svenska förhållanden.

SLU samarbetar med svampodlare i södra Sverige som levererar svampsubstrat till försöken. I Alnarp har det även satts upp två kommersiella odlingstunnlar. Analyser kommer först ske i labb och senare studeras i odling för att se hur det beter sig i praktiken. 

 

Av Mikaela Bergemalm

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar