Underskattade effekter av förbud i kommande rapport

03.06.2019

Vid ett seminarium på SLU i Alnarp presenterade Jordbruksverket det huvudsakliga innehållet i rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?”, som verket sammanställt på uppdrag av Växtskyddsrådet.

Enligt planerna skulle rapporten först presenteras vid årsskiftet, något som senarelades till slutet på mars. Vid seminariet den 14 maj gavs en genomgång av rapportens innehåll och huvudsakliga slutsatser med kommentarer från bland annat LRF. 

I skrivande stund är rapporten inte offentlig, utan på verkets hemsida anges att den är under slutförande och kommer att publiceras inom kort”. En anledning till förseningen kan vara att Naturvårdsverket som deltagit under arbetet med rapporten fem över tolv valde att dra sig ur och inte ställa sig bakom rapporten när generaldirektör Björn Risinger inte skrev under.

Rapporten handlar främst om konsekvenserna för lantbruket, men i materialet finns även en genomgång av konsekvenserna för några trädgårdskulturer, bland annat radsådda frilandsgrödor och äpplen. Sammanlagt uppskattas de ekonomiska kostnaderna för trädgårdsnäringen av ett glyfosatförbud till 60 miljoner kronor per år.

Enligt Agneta Sundgren, LRF, har deras beräkningar hamnat högre än de som redovisas i rapporten och för trädgårdsnäringen drabbas äppelodlingen där alternativ saknas och radsådda grödor som även går miste om dikvat hårdast.

– Det finns inget fullgott alternativ till glyfosat, sade Agneta Sundgren, vilket gör det till mer än en vanlig herbicid. I den fortsätta handläggningen av glyfosatets framtid är det viktigt att beakta livsmedelsstrategins vision om ökad konkurrenskraft.

 

Lennart Wikström

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar