Bättre samarbete är nödvändigt för ett framgångsrikt lantbruk

11.10.2019

Bristande kontakt mellan forskare, rådgivare och lantbrukare är en orsak varför kunskapsutvecklingen inom lantbruk ser ut som den gör idag. Det skriver Victoria Tönnberg i sin rapport ”Samverkan för lantbrukets kunskapsutvecklingintroduktion för samverkanshjältar och ledare”.

Forskning som formas så att resultaten blir relevanta och går att realisera i praktiken på gårdsnivå är mest intressanta. Därför behövs det mer samarbete mellan lantbrukare, rådgivare och forskare som kan ge sitt unika perspektiv på utmaningarna, menar Victoria. 

– Från början var det meningen att studera samverkan inom lantbrukets kunskapsutveckling. Ganska snart så stod det klart att det redan fanns mycket praktiska erfarenheter av samverkan och vad som fungerade bra, om varför det ser ut som det gör idag och om vad som skulle behöva förbättras. Samtidigt fanns det en hel del som sällan blev sagt, som pekade på en kunskapslucka kring samverkan som arbetssätt. Arbetssättet i sig kan ge stor effekt på slutresultatet. 

Victoria, som till vardags är produktionsrådgivare på HIR Skåne, har tillsammans med RådNu gjort en studie där hon tittat närmare på hur samarbetet fungerar i praktiken. Med rapporten vill hon inspirera till att tillämpa moderna och mer ändamålsenliga arbetssätt inom samverkansprojekt. 

Rapporten är den första i RådNu:s rapportserie och går att läsa på www.rådnu.se

 

Källa: SLU

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar