Svenska eller importerade humlor?

11.10.2019

Sverige har under många decennier köpt in humlor till pollinering i växthus, tunnlar och friland vid odling av tomater, jordgubbar, med flera. Det har varit mörk jordhumla, Bombus terrestris, som också finns i olika underarter såsom den sydeuropeiska B.t. dalmatinus och den svenska underarten B.t. terrestris

Produktion av humlor startade i Belgien av firma Biobest 1987 och idag finns fler producenter såsom Koppert och Brinkmann i Nederländerna. Omkring en miljon humlesamhällen produceras per år, varav Sverige köper in omkring 5 000 stycken. 

 

Ingen sjukdomsspridning

Under 2017 engagerade sig svenska biodlingsorganisationer inom SBR i de importerade humlorna. De menade att risk finns att få in sjukdomar som kan spridas till vilda bin och humlor. Dessutom konkurrerar inköpta humlor med honungsbin för att utföra pollineringstjänster. Biodlarna varnande även för risken att undantränga och degenerera vilda stammar av humlor. 

Detta resulterade i ett projekt som Jordbruksverket genomförde 2017–2018 tillsammans med SBR, SLU, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne, med flera. Projektet konstaterade att ”kartonghumlor” inte sprider mer sjukdomar än inhemska humlor. Men det viktiga är att vi arbetar för att gynna de vilda pollinatörerna som solitärbin och humlor. Nu arbetas det vidare för att studera genetiken hos humlorna.

Norge införde förbud mot import av kartonghumlor på 1990-talet, vilket resulterade i en inhemsk produktion av humlor. Sedan 2014 är det tillåtet att köpa in humlor under vintern, när inga inhemska finns att köpa. Stora prisskillnader råder. Det är svårt att konkurrera med importen där ett kartong-samhälle bara kostar runt 5–700 kr.

 

Odla svenska humlor

Sedan februari 2019 pågår ett unikt försök att odla svenska humlor för pollinering i en industrifastighet i Linköping. Det är Elisabeth Weidel som driver det tvååriga projektet som finansieras med EU-pengar via Jordbruksverket. Humleexperten Björn Cederberg är med i projektet och hjälper till att samla in olika typer av inhemsk mörk jordhumla. 

Målet är att få fram en bra avelsstam. Rådgivare från Norge stöttar med produktionsteknisk hjälp. En lokal biodlare hjälper till med skötseln av humlorna. 

När humlorna är parade måste de ha minst fyra månaders vintervila vid fyra grader, innan de kan väckas. Mycket arbete återstår innan de kan leverera samhällen under hela året.

 

Anna-Karin Johansson 

Please reload

Senaste inlägg

Stadsbruk får inkubator

12.06.2017

1/10
Please reload

Senaste nytt
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök i taggar