16 mars, 2020
Viola 125 år

Ur senaste numret

En inblick i arbetlivet

För att studenter ska få en bättre insyn i trädgårdsföretagets vardag erbjuder SLU i Alnarp en valbar hortikulturell praktikkurs för ­hortonom- och trädgårdsingenjörsstudenter. För de studenter vi har pratat med har praktiken bidragit till mycket lärdom.

Linus Söderström läser till trädgårdsingenjör med inriktning odling och tar examen till våren. Efter att han kastat ut ett flertal krokar till olika företag fick han praktik hos Spisa Smaker utanför Helsingborg.
– Jag vill testa på sådant som inte andra gör och jag ville först ta mig utanför Sverige. Jag vill lära mig mer om växthusteknik och är intresserad av småskalig trädgårdsodling och även av cannabisodling. Jag sökte först praktik i en del cannabisodlingar i Danmark och i Holland men valde till slut att ha min praktik hos Spisa istället, förklarar Linus.

Läs mer i tidningen…

Ur senaste numret

Kemikalieläckage från västhus aktuellt i alla länder

Flera länder jobbar nu intensivt med att förstå och hitta lösningar på kemikalieläckagen från växthus. Frågan är komplicerad och än saknas lösningar för alla delar. Men genom en ökad kunskap och ­uppmärksamhet kring frågan kan läckagen minska och kemikalier användas säkert.

Det händer mycket i Sverige kring kemikalieläckage just nu och flera aktörer är involverade. Sedan hösten 2019 har Växtskyddsrådet bildat en arbetsgrupp och samlat aktörer som jobbar med frågor kopplat till kemikalieläckage. Syftet är att nationellt samordna de aktiviteter som pågår och behöver initieras för att minska riskerna som nu förekommer.
Under hösten 2019 har Svenskt Växtskydd uppdaterat sitt ­informationsmaterial om säker hantering i växthus. Nya prov­tagningar av vattenflöde i växthus har genomförts genom stöd från Jordbruksverket och de håller på att sammanställas.
Ett projekt också det finansierat av Jordbruksverket sammanställer och sprider information om tekniska lösningar för att ta hand om kemikalierester i svenska växthus.
Slutligen finns en unik möjlighet för alla växthusodlare i Skåne att ta del av Greppa modulen 13A om växtskydd och hantering som är en rådgivningsmodul där risker för kemikalieläckage i den egna verksamheten gås igenom individuellt. Förhoppningen är att denna rådgivningsmodul på sikt kommer att kunna göras i hela landet och vara tillgänglig för alla växthusföretagare i Sverige.

Läs mer i tidningen…