30 januari, 2023

Ur senaste numret

Bärodlare samlades för kunskapsutbyte och gemenskap

Den 12 och 13 december var det åter dags för den årliga bärkonferensen i Hok. De flesta aktuella frågor för bärbranschen stod på programmet men med en tyngdpunkt på växtskydd.

På LRF Trädgårds uppdrag höll Magnus Engstedt i vanlig ordning i alla trådar, inklusive att agera värd och översätta utländska talares föredrag. För vilken gång i ordningen Magnus arrangerade bärkonferensen var oklart, enligt honom själv förmodligen den femtioelfte.

Med 180 konferensdeltagare och 45 utställande företag från nio länder är det bara att konstatera att konferensen behåller sin relevans för kompetensutveckling, nyhetsförmedling och som mötesplats för bärbranschen.

Alternativa strategier

Med allt färre kemiska medel att tillgå är det viktigt att hitta fungerande alternativa växtskyddsstrategier. Felix Koschnick, från försöksstationen Langfördern i tyska Niedersachsen, presenterade resultat från ett försök där han undersökt olika växtskyddsmedels effekt mot amerikansk blomtrips, Franklinella occidentalis, i jordgubbar.

Amerikansk blomtrips är en besvärlig skadegörare med hög insekticidresistens. Försöket gjordes på sorten Florentina och inleddes med öppna parceller för att blommorna skulle angripas. Efter behandling täcktes de med nät så att effekten av de olika preparaten kunde utvärderas.

Karate, Flipper, Movento, Neudosan Neu, Eradicoat och Sivanto var de produkter som jämfördes. Två produkter, Neudosan Neu, som innehåller såpa och Eradicoat, en stärkelseprodukt, visade sig ha kontinuerlig och god effekt genom försökets samtliga tre behandlingsomgångar.

Felix bedömer att Neudosan Neu och Eradicoat är intressanta i strategier mot amerikansk blomtrips. De är kontaktverkande och för gott resultat krävs upprepade behandlingar. Det kan handla om ganska många under hela blomningstiden. Viktigt är att undvika behandling vid solsken, något som lätt ger brännskador på bladen. Det finns ingen karenstid att förhålla sig till.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Böcker om en svunnen men betydelsefull tid

Av en händelse har två böcker som handlar om trädgårdsodlingen i Stockholmstrakten nyligen getts ut. Den ena är en slags släktresa med trädgård i fokus med Vallentuna som slutstation och den andra är en historisk roman om Hässelby utifrån en fingerad familj som driver handelsträdgård.

Mäster och trädgårdskvinnorna
av Berndt Sehlstedt

Trädgårdsmästarna – bra bänkläge
Från dräng till slottsträdgårdsmästare till handelsträdgård i Vallentuna
av Bengt Rundqvist

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.