29 maj, 2023
Välkommen till Branschträff Väster!

Ur senaste numret

Nyttodjur – allt viktigare med snabb och effektiv applicering

Spridning av nyttodjur i bärodlingar kan vara tidskrävande, särskilt i större tunnelodlingar och på friland. Redan för ett tio-tal år sedan började utvecklingen för att få till en maskinell spridning av rovkvalster. Idag finns ett flertal olika varianter och Viola presenterar här några av dem.

Att få till biologisk bekämpning som fungerar bra är en viktig del av dagens produktion av olika trädgårdskulturer, inte minst för att det finns allt färre kemiska växtskyddsmedel att ta till. Fram tills nu har spridningen av olika slags nyttodjur främst skett manuellt.

Men för att visa att det finns spridare på marknaden till bärodlare fanns rådgivare från HIR Skåne på plats under en fältvandring hos Nilsson på Orelunds på Österlen som bland annat odlar jordgubbar i tunnel. Fältvandringen arrangerades av LRF Trädgård i samarbete med projektet Ökad konkurrenskraft i trädgårds­näringen vid extremväder.

– Det blir allt varmare i tunnlarna och det är även en utmaning för nyttodjuren som behövs mer. Det kan bli mer inflygning av trips och att sätta in mer nyttodjur är en stor kostnad, säger Linda-Marie Rännbäck, hortorådgivare och rådgivningsexpert inom projektet om extremväder.

Framtida behov

De ville inspirera odlarna och informerade därför om vilka nyttodjur som kan användas, att arbetstiden kan förkortas samt vikten av att ställa in maskinen rätt från början. I höst hoppas hon att de ska ha en ny visning med fler maskiner. Än så länge är de maskinella spridarna ganska dyra, men framöver tror Linda-Marie att allt fler kommer att satsa på den här typen av hjälpmedel för att effektivisera.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Spring Pac Trials i kyligt vårväder

Nattfrost i maj långt ner i södra Sverige, men läget var lika i Nederländerna under vecka 18. Våren har varit kall och försenat försäljningen av blommor, precis som hos oss. Ett tio-tal förädlare visade nya ut­planteringsväxter under Spring Pac Trials, med fokus på återförsäljare av frö och småplantor.

Efter Corona, trodde få att det kunde bli mer turbulens i samhället. Men kriget i Ukraina, med efterföljande energikris och ekonomisk svacka, gör att 2023 blir ett ovisst år marknadsmässigt. Konsumenternas köpvanor har snabbt ändrats, andra prioriteringar görs och inget vet hur köpkraften är på våra produkter.

Flertalet tror dock att vanliga sommarblommor kommer att säljas normalt för att pynta alla terrasser och altaner som byggdes under pandemin. Sällanköpsväxter och torrvaror verkar gå sämre.

Syngenta & Floranova

Syngenta köpte 2018 engelska Floranova och har valt att i Europa köra vidare med separata namn samt förädling. Det var stort fokus på Floranovas produkter, bland annat deras nya Antirrhinum F1-serien ’Sweet Duet’ i sex färger, med stora dubbla doftande blommor och robust stam med god brytvillighet. ’Sweet Duet’ blir 30–40 centimeter och passar för vårproduktion i tolv centimeters krukor eller i större modeller. Den är även bra till sommarodling.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Träffa oss på Elmia Garden 26-28 september 2023!