29 maj, 2020
Viola 125 år

Ur senaste numret

Coronakrisen – vad händer med arbetskraften?

Något som nu diskuteras flitigt är hur trädgårdsnäringen ska göra med bemanningen om inte de utländska säsongsarbetarna kan komma hit. På flera håll görs nu kraftsamlingar för att lösa det på bästa sätt.

Stängda gränser till följd av ­covid-19 gör det svårt för utländska säsongsarbetare att komma till Sverige. Därför råder det en osäkerhet hos många trädgårds- och skogsföretag om hur bemanningen kommer att se ut när säsongen drar igång på allvar.
Många vill dessutom avvakta med att söka ny personal för att vänta in sin ordinarie säsongspersonal.
– Det finns moraliska förpliktelser då många sedan länge har uppbyggda relationer med den personal som kommer år efter år och de flesta vill vänta in i det sista för att se om det löser sig, säger Sara Johnson, agronom vid HIR Skåne.

Nuläget
Ordförande för LRF Trädgård, Marcus Söderlind, berättar att gränserna är stängda för in- och utresande i flera EU-länder men att det också finns en viss rörlighet inom EU. De gästarbetare som kommer från tredje land, det vill säga utanför EU exempelvis Ukraina, Vitryssland och Serbien, kan inte komma in i Sverige just nu.

Läs mer i tidningen…

Ur senaste numret

IP Arbetsvillkor – certifiering går att göra på distans

En stor del bär- och grönsaksodlare är redan certifierade enligt IP ­standarden Frukt och Grönt och alltfler börjar nu bli klara med certifieringen IP Arbetsvillkor, som krävs av de stora ­grossisterna och dagligvaruhandeln. Men det finns de som väntat in i det sista och som läget är nu kan det ta längre tid på grund av Coronakrisen. Men omöjligt ska det inte vara att få revisionen klar under 2020.

I det läge vi befinner oss nu finns det en rad åtgärder för att bromsa spridningen av Covid-19 i Sverige. En av dem är att minska sociala kontakter med andra och absolut viktigast är att inte träffa andra människor vid minsta sjukdomssymptom. Detta påverkar de företag som kan behöva ställa in revision på plats för att minska risken för smittspridning.
Därför har Sigill Kvalitetssystem infört möjligheten att dela upp revisionen i två delar som kan genomföras vid olika tillfällen. Det gäller dock inte vid inträdesrevisioner, men när företag som redan är certifierade enligt IP-standarden ökar sin certifiering med IP Arbetsvillkor finns denna möjlighet.
Den går till så att det först görs en distansrevision. Den dokumentation som krävs enligt regelverket skickas in till det certifieringsorgan som före­taget anlitat. Därefter sker revisionen på distans, via telefon eller digitala webb-mötesverktyg. När den är gjord och eventuella avvikelser korrigerats utfärdas ett certifikat för 24 månader med villkoret att en kompletterande revision sker på plats inom tolv månader.
Vid den kompletterande revisionen som alltså ska ske inom ett år kontrolleras de regler som inte undersökts vid distansrevisionen.

Läs mer i tidningen…