25 maj, 2022
FlowerTrails 2022

Ur senaste numret

Stor efterfrågan på svenska tulpaner

Som trädgårdsmästare vet du att ingen säsong är den andra lik. När Sveriges tulpanodlare summerar säsongen 2022 är de eniga: den har varit präglad av hög efterfrågan och brist på tulpaner.

Det finns flera förklaringar till detta. Tulpanen är en älskad blomma av svenska folket. En framgångsrik reklamkampanj, kedjornas många butikskampanjer, den stora till-gängligheten och ett ökat intresse för snittblommor i allmänhet är faktorer som bidragit till en hög efterfrågan.

För att möta efterfrågan behövs ett motsvarande utbud. Det är basal ekonomisk kunskap. Medan efterfrågan låg på en konstant hög nivå var utbudet av svenska tulpaner inte tillräckligt 2022. Otillräckligheten berodde dels på brist på lökar i Nederländerna, dels på att en odlare slutade att odla tulpaner 2021. Samtidigt ökade efterfrågan även internationellt med höga priser till följd. Sammantaget gjorde det att utbudet minskade.

Odlare bygger ut

Att det är brist på svenska tulpaner är inget som odlarna generellt ser positivt på. Bäst är en marknadssituation i balans. Både Sörby Handelsträdgård i Gävle och Lagergrens Handelsträdgård i Lenhovda bygger nu nya moderna anläggningar för att kunna öka produktionen och bättre möta efterfrågan 2023.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Kabbarps Trädgård prisas som kvalitetsodlare

För två år sedan tog Anna och Daniel Bertland över Kabbarps Trädgård – en väletablerad odling som ska växa och nyligen rekryterades Peter Säll som vd. Dessutom har företaget fått priset som Svenska Odlarlagets Kvalitetsodlare 2021.

När Viola besöker Kabbarps Trädgård, som odlar ekologiska färska kryddor och olika slags sallat, är det full fart inför påsken. Dill, basilika och mycket annat packas för fullt för att levereras ut till butiker runt om i södra Sverige. Peter Säll har varit på plats i några veckor och han är imponerad av personalen och kvaliteten på produkterna.

Det är något som Svenska Odlarlaget också poängterar i sin motivering i valet av Kabbarps Trädgård som vinnare med motiveringen: ”Med ledorden smak, kvalitet och hållbarhet drivs denna odling där produkten odlas med största möjliga hänsyn till hälsa och miljö. Odlaren är värdig detta pris då de på en tuff marknad visat sig ha en produkt som konsumenterna värde­sätter och fort­sätter att köpa.”

Ledarerfarenhet

Peter Säll ser priset som ett erkännande till det goda arbete medarbetarna gör på Kabbarps Trädgård och de är väldigt stolta över utnämningen.

– Det finns en djup kunskap och gemenskap här och jag har full respekt för alla de som jobbar här. Det här är inget som man bygger upp över en natt, säger han och tillägger:

– Vi har ambitionen att fortsätta vara en ledande leverantör av närodlade ekologiska kryddor som privatpersoner och restaurangbranschen kan använda. Det här priset visar att det vi gör uppskattas.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.