15 juli, 2024

Ur senaste numret

Västerbotten bygger struktur från botten

Hur byggs en struktur för lokal livsmedelsförsörjning från grunden? I Sorsele i södra Lappland började de från scratch för att invånarna har glömt att det går att odla i zon 7–8. I Västerbottens inland har bensinstationer blivit nya försäljningskanaler och på regional politisk nivå föreslås ett samlat engagemang från alla olika aktörer och helst de fyra nordligaste länen tillsammans.

I hela Västerbotten med drygt en kvarts miljon invånare och en åttondel av Sveriges yta finns endast fyra-fem hyfsat stora producenter av grönsaker, frukt och bär. I länet saknas strukturer för i princip allt som odlare söderöver tar för givet – för samarbeten, samhandling, transporter, kompetenshöjning, rådgivning, forskning, inkubatorer, finansiärer och näringsutvecklare. Likaså saknas systematiskt och långsiktigt arbete för att attrahera nya aktörer.

Arctic Food Innovation Hub

Under april till december 2023 genomfördes en förstudie av SLU Holding och Rise, Research Institutes of Sweden, om hur en regional livsmedelsstruktur skulle kunna byggas upp.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Isländsk odlare i svensk gruva

I en sandstensgruva 40 meter under jord i Kvarntorp utanför Örebro odlas ett brett utbud av örter, gröna skott och sallat. Färgprakten, kvaliteten och variationen av produkter är slående. Det är det ­isländska företaget Vaxa som valt att expandera sin verksamhet i Norden genom att etablera en odling i den nedlagda gruvan.

Vaxa startades på Island 2017 av två hemvändare med bakgrund inom finans, Andri Björn Gunnarsson och Andri Gudmundsson. Grundarna byggde 2018 upp en vertikalodling i en lagerlokal i Reykjavik och företagets odlingssystem utvecklades och förfinades. Den isländska odlingen gav en gedigen erfarenhet av både odling och grönsaksmarknad och Vaxa har med tiden blivit ett känt varumärke på Island.

Men den isländska marknaden är liten och företaget började snart undersöka möjligheten att expandera i Norden. Oscar Uhrström fick uppdraget och tillträdde 2022 som vd för det svenska dotterbolaget Växa Odling i Sverige AB.

– Det är en fantastisk och oemotståndlig möjlighet att få vara med och bygga upp ett företag som detta från grunden, förklarar Oscar entusiastiskt.

– Jag har arbetat med mat i olika former i hela min karriär men aldrig varit med i uppstartsfasen.

Oscars första uppgift blev att bestämma odlingens lokalisering och företagets viktigaste krav var en central placering i Norden. Ett antal platser utvärderades avseende logistik, el, vatten och ekonomi. Investeringskapitalet fanns redan på plats och arbetet kunde fokuseras på att skapa en effektiv odling och bearbeta marknaden.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Viola nr 6 2024

Framsida av Viola nr 6 2024
TEMA Substrat & Hållbarhet

Ledaren

Ledaren
Nästa nummer ute 30 augusti

Arkiv

Besök oss på

Viola Butik nr 2 2024

Framsida av Viola Butik 2 2024