26 november, 2021

Ur senaste numret

Höga elpriser – ett av alla orosmoment

Under hösten har elpriserna ökat markant, inte minst i södra Sverige där många av växthusodlingarna finns. För flera företag innebär det många tusenlappar i elkostnader jämfört med andra odlingar länge norrut, vilket upplevs som en konkurrensnackdel i flera fall.

Det senaste året har medelvärdet för elspotpriset i elprisområde 4, södra Götaland ökat med drygt 150 procent, enligt elbörsen Nord Pool. En dag i mitten på november låg medelpriset på 167,22 öre per kilowatttimme i zon 4 medan det i zon 1 låg på 14,04 öre.

En orsak till dessa höga elpriser är en markant höjning av gaspriser i Europa som påverkar elpriset via gaseldade kraftverk längre söderut men som påverkar även oss i norra Europa. Andra orsaker är att vattennivåerna i vattenkraften har varit lägre än normalt och att vindkraften inte heller kunnat producera tillräckligt stora mängder el. De stora prisskillnaderna i landet mellan norr och söder beror mycket på den bristande överföringskapaciteten.

Sverige delas in i olika zoner för elnätet där zon 4 är Sydsverige, zon 3, Stockholmsområdet, zon 2, Sundsvall med omnejd och zon 1, Luleå med omnejd. Indelningen har funnits sedan november 2011 och kortfattat var syftet att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och minska behovet av att transportera el från norra till södra Sverige.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.

Ur senaste numret

Trädgårdsodlarna arbetar allt längre upp i åren

Att vara företagare inom den gröna näringen är för många inte bara ett arbete, utan en livsstil som genomsyrar tillvaron. Det är inte ovanligt att arbeta även efter pensionsåldern. Ibland frivilligt och ibland för att alternativet är nedläggning.

Medelåldern för yrkesverksamma trädgårdsodlare har ökat mellan 2008 och 2020, från 54 till 56 år. Under samma period ökade antalet företagare i ålderskategorin 65 år och äldre från 17 till 26 procent och andelen under 45 år låg på ungefär samma nivå över tid, runt 20 procent, skriver Jordbruksverket i sin rapport Trädgårdsproduktion.

– Det här är ett stort problem för branschen och vi behöver skapa bättre förutsättningar för generationsskiften och övertaganden av verksamheterna, säger Anders Haglund, representant för prydnadsväxtodlarna inom LRF.

Några utmaningar som Anders pekar på är att de företag som inte har någon generationsväxling inom familjen riskerar att behöva lägga ner, vilket leder till färre lokala odlare och handelsträdgårdar och därmed också en stor kunskapsförlust.

– Ett påtagligt problem är att det saknas vettiga finansieringsformer att kunna överta dessa företag. Om de ska kunna leva vidare krävs extern hjälp, säger Anders.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du även läsa äldre nummer i vårt digitala arkiv.