Viola Trädgårdsvärlden –126 år ung – still growing…

Viola är trädgårdsvärldens ledande branschtidning i Sverige med en 126 år lång relation med svenska trädgårdsföretagare.

Läs mer om Violas historia här!

Tidningen fortsätter hela tiden att utvecklas som den gröna näringens affärsmagasin. Vi speglar en bransch präglad av entreprenörskap, utveckling på marknaden och företagande. Vi bevakar det som händer inom forskning, utveckling och innovation inom trädgård, alltid med trädgårdsföretagens nytta som fokus.

Tidningen samarbetar med LRF Trädgård och genom Viola kan de informera medlemmar och tidningens läsare om aktuella frågor.

Utmärkande för Viola är det är ett tryckt månadsmagasin med en grafisk utformning och innehåll som utstrålar kunskap och kvalitet. Viola har en lång liggtid och varje exempel läses av flera personer.


Viola ägs och ges ut av Tejarps Förlag AB.
Tidningen produceras av LIME AB.

Se mer på www.tejarp.se

Ann Richardsson
Redaktör
Ann Richardsson
ann@viola.se
Lennart Wikström
Ansvarig utgivare
Lennart Wikström
lennart@tejarp.se