Lennart Wikström
Lennart Wikström
lennart@viola.se

Våga växa!

År 2020 är ett väldigt speciellt år, Viola fyller 125! När Knut Bovin ­startade Viola Trädgårdsvärlden 1895 var både tidningsbranschen och trädgårdsnäringen unga branscher på framväxt. Då var det djärvt att börja med ett nytt medium i en ny bransch, men Knut vågade och ville växa med sina kunder.
I början innehöll ­tidningen bara annonser men efter en kort tid fylldes mellanrummen mellan dem ut med artiklar och notiser. Det var ren och skär marknads­anpassning – då som nu måste man tjäna pengarna innan man kan göra av med dem. Fortfarande är det våra annonsörer som tror på en högkvalitativ affärstidning för trädgårds­näringen – och dess läsare – som är ryggraden i Viola.
Då som nu vill vi också växa med trädgårdsnäringen. År 2018 slog branschen igenom femmiljarders­vallen i ­producentledet och börjar närma sig spannmåls­odlingen, som bedrivs på en miljon hektar.
Till skillnad från många andra branscher finns det i trädgårds­näringen egentligen inte något ­segment som inte kan växa. Vi har en ökande efterfrågan på frukt och grönsaker, helt i ­enlighet med de svenska kostråden och vi har en ökad efterfrågan på svensk­producerat. ­Marknaden för det som trädgårds­näringen producerar ökar och den efter­frågar mer svenskt, där finns det marknadsandelar att ta – 2017 ­konsumerade vi frukt, bär och grönsaker för drygt 31 milj­­arder kronor. Till det kommer sylt och andra ­vidareförädlade ­produkter. Vi köpte också juice och saft för 5,7 miljarder kronor.
Det finns egentligen bara en väg framåt och den heter tillväxt. Trädgårdsnäringen har också en väsentlig fördel framför ­exempelvis jordbruket och det är att den kräver betydligt mindre investering per omsatt krona. Därmed borde kapitalet flöda in i näringen.
Självklart finns det en rad hinder på vägen. Ett är att det exempelvis inom frukt och bär egentligen bara är på äppelsidan som det finns en vidareförädling. Detta beror i hög grad på att volymerna är små och varierar stort mellan åren. Riskerna med att investera i en industri baserad på svensk frukt och bärproduktion upplevs som stora. Utan säker avsättning vågar ingen odlare satsa på en större odling än vad som går att sälja via självplock eller direktförsäljning i egen eller annans butik. Men det går att lösa – det visar svensk äppelproduktion.
Ett annat problem är att den utveckling som verkar locka riskkapitalister är det som kallas food tech och snarast kan beskrivas som IT-miljonärer som sett cannabisodling hägra i fjärran och under tiden snöat in på odling av kryddgrönt i ledljus. Dels kommer inte den typen av produktion att bli särskilt lönsam, om det inte handlar om just cannabis, dels kommer den typen av projekt byggda på övertro på ny teknik och osannolika ­kalkyler att skrämma bort seriösa investorer när de floppar.
Men för den som tror på en seriös trädgårdsproduktion baserad på kompetens finns det pengar att tjäna. Tidningen Viola vill vara med och växa, när ni vågar växa! Det blir vårt löfte under detta spännande jubileumsår.

Som prenumerant har du fri tillgång till alla utgåvor i digital form sedan 2016. Till arkivet!