Lennart Wikström
Lennart Wikström
lennart@viola.se

Tråkiga affärer

Vi är många som har rätt att tycka att vi gjort en ordentlig arbetsinsats under våra arbetsliv och att vi faktiskt också har rätt att få njuta frukterna av alla extra timmar, allt slit med bokföring och alla frustrerande myndighetskontakter. Som småföretagare avstår vi ofta från att ta ut full ersättning för alla timmar och låter i stället pengarna arbeta i företaget.

När det blir dags för exit har många kanske en anhörig eller trogen medarbetare som vill ta över. Men det blir allt vanligare att verksamheten tas över av någon utomstående. I bästa fall av någon som kan fortsätta att utveckla företaget och förvalta namn och rykte vidare.

Men när du väl lämnat över ägandet har du också lämnat över kontrollen och kan egentligen bara hoppas att du gjort en tillräckligt noggrann kontroll av köpare, både så att du får betalt och att en ny ägare inte utnyttjar ett känt och väletablerat varumärke för skumraskaffärer.

Men tyvärr finns det inga garantier och ett skräckexempel som uppmärksammats i väl genomförda grävjobb av SVT, Sydsvenskan och deras gratistidning Lokaltidningen är företaget Lomma trädgård. Företaget byggdes upp av Jörgen Johansson och hans familj och hade ett gott rykte och många trogna kunder när ägaren började tycka att det var dags att lämna över till någon annan. Efter annonsering i media blev han kontaktad av en köpare som var villig att betala rätt pris med rätt villkor. Visserligen tog själva överlåtelsen lång tid och Jörgen fick själv trycka på och kontakta Bolagsverket innan han kunde lämna som huvudman.

Utåt sett verkade inte något vara förändrat och för den som inte kontrollerade tillräckligt noga såg det ut som om Jörgen fortfarande ägde företaget, eftersom en av de nya ägarna bytt namn till – ja, just det, Jörgen Johansson, visserligen med ett annat personnummer.

Det Jörgen inte visste var att hans bolag köpts av några i en brödraskara som förvärvat andra liknande bolag och som satt i system att lägga bud på offentliga upphandlingar av skötsel av grönytor och fakturera både ej utförda och utförda tjänster. Många privatkunder vittnar också om maximalt utnyttjande av RUT-bidrag och slarviga eller ofullständiga arbeten.

De nya ägarna hade före övertagandet gjort sig kända i media i samband med en verksamhet i många grå nyanser som de bedrev under namnet Sularpsfarmen sydöst om Lund. Det handlade om bygge utan bygglov, odeklarerade inkomster, ”illegal” djurpark, förfalskade intyg och livsmedelsförsäljning långt utanför det begränsade tillstånd som kommunen givit.

Det finns flera faktorer som gör det möjligt för mindre nogräknade personer som den nye Jörgen Johansson att bedriva den här typen av affärer. I fallet med Lomma trädgård var det inte fråga om bolagskapning, vilket säkert också förekommer i en bransch som i övrigt präglas av hög trovärdighet och tillit mellan kunder och leverantörer. I stället handlade det om att utnyttja just det goda rykte som det förvärvade företaget hade och den tillit som byggts upp under många år. Mot det finns det inga sätt att gardera sig, i synnerhet inte som säljare, eftersom den nya ägaren inte har någon skyldighet att berätta om sin affärsidé för säljaren.

Men offentlig upphandling som präglas av kompetensunderskott i upphandlingsledet, anonymisering och för enkla upphandlingskriterier är som klippt och skuret för den som vill utnyttja det. Situationen blir inte mindre komplicerad av digital fakturahantering med långa ledtider och bristande fysisk kontroll. Även RUT-systemet, där utföraren administrerar stödet, är öppet för utnyttjande.

Vi kan aldrig fullt ut gardera oss mot dem som bestämt sig för att uppträda bedrägligt och utnyttja luckorna i systemet. I stor utsträckning bygger affärer i Sverige fortfarande på det gamla talesättet pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Vi har en hög grad av tillit när det gäller utförande, tidsramar och ersättning, något som hedrar oss. Låt oss fortsätta med det, men låt oss inte vara naiva. Bygg in större säkerhet i de digitala tjänsterna, skärp kontrollerna vid offentlig upphandling – lägst bud är inte alltid bäst bud – och ta ditt eget ansvar och gör en extra koll av vem du har att göra med.

Med detta önskar vi en god fortsättning på sommaren och att ni får tillfälle till en ärligen förtjänt vila.

Som prenumerant har du fri tillgång till alla utgåvor i digital form sedan 2016. Till arkivet!