Lennart Wikström
Lennart Wikström
lennart@viola.se

Ett varumärke värt att vårda

Allt är inte vad det synes vara: Det är en lärdom jag har kunnat dra efter att på nära håll följt desavoueringen av rektorn på en av landets mest kända internat­skolor och att ha trängt bakom den grävande journalistikens snedsteg i gödselstacken på en större mjölkgård i Hälsingland.

När nu en av de regionala tidnings­drakarna försöker måla upp en skandal inom en fri­skolekoncern med rötterna i landets äldsta trädgårdsskola finns det anledning att fråga sig vad det är som ligger bakom.

Utan att gå in i detalj har tidigare elever och personal på Hvilan Utbildning trätt fram i Sydsvenskan och pekat på en rad oegentligheter och problem. Det handlar enligt uppgiftslämnare om elever som blivit besvikna på utbildningarnas innehåll och personal som slutat. Dessutom har ett ”läckt” mail med direkta lögner om styrelsens agerande figurerat den senaste tiden.

Med Stureplan som utgångspunkt kanske det kanske synas om en liten vågrörelse i provinsen. Men för oss som kan se Turning Torso från bostaden och med tanke på att – för att citera en före detta högre tjänsteman på Jordbruksverket – den svenska trädgårdsnäringen befinner sig i sydvästra Skåne, är det värt att ta upp frågan.

Hvilan i Kabbarp är en av landets bästa och tydligast profilerade skolor med trädgårdsinriktning. Den ingår i en koncern, Hvilan Utbildning, med ett flertal gymnasieskolor i bland annat Lund, Norrköping, Stockholm och Uppsala som ägs av GRO. Sammanlagt går det cirka 1 800 elever på koncernens skolor.

I samband med artiklarna har Hvilan Utbildning kritiserats för sin snabba tillväxt och att satsningen på gymnasie­skolor på andra orter gjort att yrkesgymnasiet i Kabbarp försummats. Men efter vissa självförvållade ekonomiska problem, indragningen av arbetsmarknadsutbildningar i samband med Arbetsförmedlingens omorganisation och pandemin är det den goda ekonomin i den övriga verksam­heten som gjort att utbildningarna i Kabbarp fort­farande finns kvar och kan bedrivas. Att Hvilan i Kabbarp ingår i en koncern möjliggör också anställning av mer kvalificerade lärare genom de skalfördelar som fler utbildningar och skolor innebär. Detsamma gäller administration och fortbildning.

Samtidigt är söktrycket till trädgårdsutbildningarna högt, kurserna och internatet är fulla. I andra ändan har enligt skolans egen uppföljning fyra av fem utexaminerade elever inom tre månader antingen fått arbete eller gått vidare till högre utbildningar. På SLU är elever från Hvilan en av de viktigaste rekryteringsbaserna till trädgårdsutbildningarna i Alnarp. Det är vad man kan kalla starka indikatorer på en bra skola.

Skolan är också viktig för att kvalitetssäkra kvalificerade yrkesutbildningar både på gymnasial och eftergymnasial nivå och få benchmarking gentemot andra utbildningar.

Det är alltså inte en överdrift att säga att Hvilan i Kabbarp är en viktig angelägenhet för hela näringen. Därför är det viktigt att styrelsen och skolans ledning kommer till rätta med de problem som den snabba tillväxten skapat och inte minst att felaktigheter i både etablerade och sociala medier bemöts och korrekt information ges utrymme. Varumärket Hvilan är värt att vårda

Som prenumerant har du fri tillgång till alla utgåvor i digital form sedan 2016. Till arkivet!