Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2023

2 juni
Fältvandring – jordhälsa och vattenhushållning i grönsaksodling
Plats: Borgeby
Kontakt: www.jordbruksverket.se

13 juni
Fältvandring – visning av frostskyddsbevattning
Plats: Tosterups Gård, Tomelilla
Kontakt: karolina.sahle@lrf.se

4–6 juli
Studieresa till grönsaksodlingar
Plats: Skåne
Kontakt: hermann@agri-kultur.se eller sara.furenhed@jordbruksverket.se

13–15 juni
Mässa: Green Tech
Plats: Amsterdam
Kontakt: www.greentech.nl

13–16 juni
Mässa: Flower Trials
Plats: Nederländerna och Tyskland
Kontakt: www.flowertrials.com

18–20 juni
Mässa: Spoga + Gafa
Plats: Messe Köln, Tyskland
Kontakt: www.spogagafa.com

28–29 juni
Borgeby Fältdagar – tema Energi & Ekonomi
Plats: Borgeby
Kontakt: www.borgebyfaltdagar.se

31 augusti
Potatis- och hortofältdagen
Plats: Borgeby
Kontakt: www.hushallningssallskapet.se/kalender/potatis-och-hortofaltdagen

Vår-sommar 2023
Anmälan på www.extremvader.se
till gårdsnära kurser i ämnena:
– Lär känna din jord
– Understödjande grödor
– Vattenkvalitet
– Dränering
– Lagar & regler kring vattenuttag för bevattning