Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2022

21 september
Erfa-möte i fält – hur odlas mellangrödor i en market garden?
Plats: Fältenborg Gård, Billeberga
Kontakt: www.extremvader.se eller lotten.lundgren@lrf.se

26 september
Konferens: Precisionsverktyg för trädgårdsodling
Plats: SLU Smedjan, Skara
Kontakt: www.gronamoten.agrovast.se

28–29 september
Mässa: Elmia Garden
Plats: Elmia, Jönköping
Kontakt: www.elmia.se/garden

29 september
Boklansering
Plats: Alnarps Slott, ­stora sessionssalen
Kontakt: SLU Partnerskap Alnarp i samarbete med Tejarps Förlag Ingen anmälan krävs.

5–7 oktober
Mässa: GrootGroenplus
Plats: Zundert, Nederländerna
Kontakt: www.grootgroenplus.nl

6–8 oktober
Konferens: Agroforestry 22
Plats: SLU Alnarp
Kontakt: www.agroforestry.se/konferens-2022

11 oktober
Kurs: Ogräsreglering för småskalig grönsaksodling
Plats: Bossgården 1, Tidaholm
Kontakt: www.extremvader.se eller baan.hami@lrf.se

26–27 oktober
Forskning och utveckling inom ekologisk produktion, FoU-dagarna
Plats: Digitalt via Zoom
Kontakt: www.jordbruksverket.se

9 november
Kurs: Bevattning i frilandsgrönsaker
Plats: Helgegården i Skepparslöv
Kontakt: www.extremvader.se eller linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se

12–13 december OBS! Nytt datum!
Bärkonferens
Plats: Hooks Herrgård
Kontakt: info@magnusengstedt.se eller 070–666 76 18