Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2023

29 augusti
Fältvandring: Biokol och gröngödsling, Backa köksträdgård
Plats: Hisingsbacka, Göteborg
Kontakt: ida.mackegard@hushallningssallskapet.se eller marie.hanson@hushallningssallskapet.se

31 augusti
Potatis- och hortofältdagen
Plats: Borgeby
Kontakt: www.hushallningssallskapet.se/kalender/potatis-och-hortofaltdagen

4 september
Webbinarium: Blomsterremsor för att gynna naturliga fiender i jordgubbsodling
Plats: Digitalt
Kontakt: www.extremvader.se eller karolina.sahle@lrf.se

6 september
Teknik­demonstration: Småskalig grönsaksodling
Plats: Ulriksdals värdshus
Kontakt: ida.mackegard@hushallningssallskapet.se

26–28 september
Mässa: Elmia Garden & Elmia park
Plats: Elmia, Jönköping
Kontakt: www.elmia.se/garden

4–6 oktober
Mässa: GrootGroenPlus
Plats: Zundert, Nederländerna
Kontakt: www.grootgroenplus.nl

21–23 november
Kurs: Besiktningskurs Växt och Mark
Plats: Varberg
Kontakt: www.beum.se/kurser

Höst 2023
Anmälan på www.extremvader.se till
Gårdsnära kurser i ämnena

  • Lär känna din jord
  • Understödjande grödor
  • Vattenkvalitet
  • Dränering
  • Lagar & regler kring vattenuttag för bevattning