Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2020

Vecka 34–36
Digital höstmässa, ­Mäster Grön
Plats: Via nyhetsbrev
Kontakt: pvr@mastergron.se

2 september INSTÄLLT
Bärfältvandring för LRF Trädgårds medlemmar
Plats: Ulvagubben, Uppsala
Kontakt: elin.windfall@lrf.se eller 010–184 42 38

4 september
Fältvandring: Jordhälsa och framtidens grödor
Plats: Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Töreboda
Kontakt: sofie.bertilsson@vgregion.se
hushallningssallskapet.se/kalender/faltvandring-jordhalsa-och-framtidens-grodor

11 september
Frukt & Bärdag med fokus på frukt
Plats: Elitplantstationen, Balsgård
Kontakt: elisabet.martinsson@elitplantstationen.se

30 september
Framtidens hållbara livsmedelsförpackningar
Plats: Material ConneXion, Skövde
Kontakt: www.gronamoten.agrovast.se

14–15 oktober
FoU-dagarna 2020
Plats: Digital konferens
Kontakt: www.jordbruksverket.se

Då läget kring Corona-viruset kan komma att ändras snabbt,
ber vi er att alltid gå in på arrangörens sida för senaste information.

Ta hand om er!