Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2023

7 februari
Alnarpskonferensen, tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk
Plats: SLU Alnarp
Kontakt: partnerskapalnarp@slu.se

7–8 februari
Kurs: Ekologisk bärodling
Plats: Jönköping/Husqvarna
Kontakt: Christoph Hochmuth, 010–223 64 05 eller christoph.hochmuth@lansstyrelsen.se

9 februari
Kurs: Ekologisk odling av humle
Plats: Röttle/Gränna
Kontakt: Christoph Hochmuth, 010–223 64 05 eller christoph.hochmuth@lansstyrelsen.se

13 februari
Seminarium: Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?
Plats: KSLA, Stockholm
Kontakt: www.ksla.se

16 februari
Lunchseminarium med Elsa Dahlrot och Henrik Sjöman
Plats: Mötesplats Tejarp, Tejarp
Kontakt: anna@lime.nu

16 februari
Kurs: Växtskadegörare i fokus – Acer, Aesculus, Fagus, Platanus & Tilia
Plats: Digitalt
Kontakt: www.stangbyakademi.nu eller akademi@stangby.nu

27 februari
Inspirationsdag för grönsaksodling
Plats: J.H Planter, Sengeløse, Danmark
Kontakt: Leif Jensen, lj@ysm.dk eller Kristina Rosdahl, k-rosdahl@seedcom.dk

8–10 mars
Mässa: Vår Trädgård
Plats: Malmömässan
Kontakt: www.vartradgard.com

12–14 mars
Kurs: Besiktningskurs Växt och Mark
Plats: Karlstad
Kontakt: www.beum.se/kurser

Våren 2024
Anmälan på www.extremvader.se till
Gårdsnära kurser i ämnena

  • Lär känna din jord
  • Understödjande grödor
  • Vattenkvalitet
  • Dränering
  • Lagar & regler kring vattenuttag för bevattning