Ann Richardsson

Kalendariet bygger på information från våra läsare samt internet.

Skicka ett kort mejl till ann@viola.se och ange datum, typ av evenemang, plats och kontaktuppgifter.

Kalendariet behandlas som redaktionellt material vilket innebär att det är utan kostnad för dem som skickar in informationen. Därmed förbehåller vi oss rätten att välja vilka ­evenemang som ska komma med. ­

Välkomna att höra av er!

2021

21 januari
Kursserie om grönsaksproduktion på ­friland, insekter och svamp
Plats: Digitalt eller Vreta Kluster
Kontakt: www.vretakluster.se/projekt/pagaende-projekt/315-ipm-okar-produktionen-i-gronsaksproduktion

27 januari
Kurs: Appliceringsteknik sprutor
Plats: Digitalt
Kontakt: www.hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hir-skane

start 25–26 januari
Växthusodlingskurs, fyra tillfällen
Plats: Hvilan Utbildning, Kabbarp
Kontakt: kurs@hvilanutbildning.se eller tel.nr: 040–46 37 00

27 januari
Alnarpskonferensen
Plats: Digitalt via Zoom
Kontakt: partnerskapalnarp@slu.se

17–18 mars och 22–23 mars
Behörighetsutbildning växtskydd, grundkurs med trädgårdsinriktning
Plats: Nils Holgersson­gymnasiet, Skurup
Kontakt: www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd

22 mars 2021
Behörighetsutbildning växtskydd, inriktningsdag utomhus med trädgårdsinriktning
Plats: Nils Holgerssongymnasiet, Skurup
Kontakt: www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd

Då läget kring Corona-viruset kan komma att ändras snabbt,
ber vi er att alltid gå in på arrangörens sida för senaste information.

Ta hand om er!