Årets trädgårdsmedaljer till växtskyddsexpert, biodlare och utomhuspedagog

Vinnarna
Ingrid Ekram, längst till vänster och Karina Brozinic, längst till höger från Riksförbundet Svensk Trädgårds var närvarande vid medaljutdelningen till Barbro Nedstam, Torsten Kellander och Lotta Fabricius Kristiansen. Foto: Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. Följande har fått 2023 års trädgårdsmedaljer; Barbro Nedstam, hortonom och växtskyddsexpert, Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare och forskare och Torsten Kellander, trädgårdstekniker och utomhuspedagog.

Här ett utdrag av motiveringarna till val av årets medaljörer:

”Barbro Nedstam, är en högt respekterad hortonom och växtskyddsexpert. Baserad i Alnarp har Barbro ägnat sitt liv åt att utveckla vår förståelse för biologiskt växtskydd och att övertyga trädgårdsmästare och fritidsodlare om att använda sig av nyttodjur i stället för kemiska växtskyddsmedel. Detta pionjärarbete har utgjort ett viktigt bidrag till utvecklingen och den tilltro och starka ställning som biologiska växtskyddsmetoder har idag.”

”Lotta Fabricius Kristiansen är utbildad naturpedagog, biodlare, rådgivare och folkbildare. Lotta driver eget företag och är anställd som forskare och rådgivare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle, Skara, med fokus på bihälsa och pollinering. I nära 25 år har Lotta ägnat sig åt biodling i Östergötland respektive Hässelby där hon har en visningsbigård. Tillsammans med sin man driver hon Apinordica, ett företag med Svensk Sigill och Krav-certifiering, som säkerställer biodling av högsta kvalitet. Genom sitt arbete som författare och kursledare, har hon varit avgörande för att främja hållbara och etiska biodlingsmetoder i Sverige.”

Torsten Kellander, bosatt på Öland, är trädgårdstekniker och utomhuspedagog, som har gjort betydande insatser inom området utomhuspedagogik. Med över 20 års erfarenhet av skolträdgårdar är Torsten en enastående utomhuspedagog, som har spridit idéerna om odling och glädjefylld matematik genom Movium Mattelabb. Han har utbildat tusentals pedagoger både i Sverige och utomlands och har varit drivande i att utveckla Mattelabbet med övningar kopplade till läroplanen i matematik för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Movium.

Torsten har utbildat fler än 5000 pedagoger och hans arbete har inspirerat både pedagoger och studenter. Torstens passion för barns lärande, utomhus­pedagogik och trädgårdsodling som en del i kretsloppet, har varit avgörande för utomhus­pedagogikens genomslag i Sverige och han är en sann inspiratör inom området.”

Medaljerna delades ut den 19 augusti i Stockholm i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte.

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård