En specialtidning om potatis!

Ibland när jag berättar om vad jag arbetar med och nämner att vi ger ut en tidning som riktar sig till potatisodlare i Norden brukar det spridas ett lite överseende leende och ibland viss misstro. Men när jag sedan förklarar att potatisodlingen i Sverige omsätter över två miljarder och att odlarkåren består av kvalificerade odlare och affärsmän brukar åhörarna dra andan åt sig.

Vi har all anledning att vara stolta över svensk potatisodling, och även om odlingen gjort stora framsteg finns det fortfarande mycket kvar att göra för att utveckla branschen vidare, både när det gäller forskning, utveckling, växtförädling odling och marknad. Det är och vill Viola Potatis fortsätta vara en del av.

För dig som är potatisodlare vill vi erbjuda kunskap och fördjupning och berätta om det som kommer att bli morgondagens nyheter – innan de hunnit bli nyheter. Vi följer forskning, näringspolitik och marknad, och lyfter fram odlare och kollegor som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Vi följer också utvecklingen på tekniksidan, och hjälper dig att sätta in den nya tekniken i ett system.

Precisionsodling med styrning av tillväxt och skörd via positionering, växtnäringsstyrning och bevattning är ett hett område, och här ligger vi långt framme med nära kontakt med odlare, utvecklare och forskare.

Fortfarande brottas odlarna med en marknad som inte fungerar som den borde, och där den enskilda odlaren har svårt att möta och stå upp mot ett fåtal inköpare och grossister. Men även här sker en snabb utveckling och vi bevakar aktörerna – allt för att underlätta för en värdekedja där så mycket av mervärdet hamnar där det skapas.

Följ med svensk potatisodling mot tre miljarder – läs Viola Potatis!


Lennart Wikström

Chefredaktör

 

© 2018
 

Tejarps Förlag AB,

Tejarps Gård, 233 76 Klågerup
Telefon 040-40 86 80