Landsbygdsprogrammet

Nytt om investeringsstödet till energieffektivisering

Mer pengar föreslås tillföras till företagsstöd för investeringar i energieffektivisering inom jordbruk och trädgårdsnäring för att underlätta investeringar i exempelvis energieffektivare belysning och ventilation, skuggväv, värmeväxlare eller konsultstöd. Stödet har varit populärt och ansökningsgraden har […]