Nytt om investeringsstödet till energieffektivisering

Mer pengar föreslås tillföras till företagsstöd för investeringar i energieffektivisering inom jordbruk och trädgårdsnäring för att underlätta investeringar i exempelvis energieffektivare belysning och ventilation, skuggväv, värmeväxlare eller konsultstöd.

Stödet har varit populärt och ansökningsgraden har varit hög varför LRF Trädgård har lyft behovet av ytterligare medel till Regeringskansliet. För åren 2021–2022 föreslår nu regeringen att 68 miljoner fördelas till klimat och energiinvesteringar. Denna förstärkning ingår som del av en ökning av resurserna till Landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor.

LRF Trädgård har i kontakter med länsstyrelser fått besked om att det i vissa län finns redan inkomna ansökningar om energieffektiviseringsåtgärder som kommer behandlas när nya medel tillförs, medan i andra län kan nya utlysningar komma att ske. På Jordbruksverkets hemsida finns mer detaljer om stödet: Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring – Jordbruksverket.se

Källa: LRF Trädgård