Nationella regler för certifiering tas bort

Efter den 31 maj blir det färre regler för företag som producerar föröknings­material för prydnads- och grönsaksväxter. Detta eftersom Jordbruksverket har anpassat sig efter EU:s gemensamma regler. 
De nationella reglerna om certifiering av prydnadsväxter tas då bort från Jordbruksverkets föreskrifter och listorna över skadegörare som växterna ska vara fria från anpassas till EU:s nya regler om skyddsåtgärder och växtskadegörare. 
Jordbruksverket har haft nationella regler för certifiering av prydnadsväxter sedan före EU-inträdet. Reglerna har varit mycket detaljerade, särskilt gällande odling och analys av skadegörare på de uppförökade plantorna. Jordbruksverket tar nu bort regler som går utöver de regler som gäller på EU-nivå och som fördyrar produktionen för svenska odlare. 
EU:s gemensamma regler avser att växtmaterialet ska ha god kvalitet och sundhet. Det är framförallt odlarna själva som är ansvariga för att växterna uppfyller kraven i reglerna. Jordbruksverket kontrollerar att odlarna uppfyller kraven och tar prov på plantorna för att analysera att de är fria från skadegörare.

Källa: Jordbruksverket