Aktivitet inför Potatis- och hortofältdagen

Aktivitet inför Potatis- och hortofältdagen

Sådder, bevattning och mellangrödor stod på schemat när HIR Skåne och Greppa Näringen bjöd in till en teknikdemodag i Borgeby i mitten av juni. Där på ett fält, som togs i bruk redan förra året när det var premiär för Potatis- och hortofältdagen, finns även i år flera olika demonstrationsodlingar på temat teknik i nya odlingssystem.

På ett fält etablerades ärter i grönråg som två veckor tidigare var två meter hög. Den slogs ner någon dag innan sådd och under sommaren ska HIR Skånes grönsaksrådgivare tittat närmre på effekten av en sen etablering i torra förhållanden.

Den demonstrationen höll Jonas Jönsson, grönsaksrådgivare i.

– Vi skulle ändå göra etableringen och passade på att göra en teknikdemonstration, konstaterade han.

Kollegan Oskar Hansson visade en demonstration av kuppsådd lök med dropp- och näringsbevattning. Där ska de undersöka skillnaden mellan droppbevattning i kupp eller på plan mark jämfört med en referensrad som vattnas ovanifrån på plan mark.

Detta och mycket annat kommer att visas den 4 september då HIR Skåne bjuder tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och Partnerskap Alnarp in landets potatis och frilandsproducenter till Borgeby Slottsväg, det vill säga strax i närheten av Hushållningssällskapets kontor.

I fjol innehöll mässan ett 40-tal utställare samt demo- och teknikdemonstrationer. I år kommer dagen att ha två teman:

  • Grönsaks- & bärodling med fokus på: etablering i robusta odlingssystem, täckodling i stor skala, integrerat växtskydd, precisionsbevattning och arbetsbesparande åtgärder.
  • Potatisodling med fokus på: fältdemo av maskinkedjan för säker etablering, stensträngläggning, sättning, myllning, kupning. Fältförsöksvisning odlingsutveckling inom potatis, sorter, gödsling, växtskydd och biostimulanter.

Av Ann Richardsson