Stort intresset för trädgård

Det har kommit in 13 procent fler anmälningar än i fjol till höstens högskoleutbildningar i Sverige. För SLUs del handlar det om 25 procent fler sökande till utbildningarna på grundnivå och 20 procent fler förstahandssökare än normalt. 
På grundnivå är det veterinär- och djurskötarutbildningar och inte minst trädgårdsrelaterade utbildningar som ökar allra mest i popularitet. 
På masternivå är det de två varianterna av Outdoor environments for health and well-being som i särklass har flest sökande.
Gällande masterprogrammen är det svårare att göra korrekta antaganden eftersom utbudet ändras. Men vid jämförelse av de program som även utlystes i motsvarande omgång under höstterminen 2019, har ansökningarna detta år ökat med 68 procent. 
– Det är väldigt roligt att se det stora ökade intresset för våra trädgårdsrelaterade utbildningar och ett försiktigt ökat intresse för våra agrart inriktade utbildningar. Det här är ju utbildningar som är centrala för en hållbar utveckling av svensk och internationell matproduktion och vi behöver fler utbildade inom dessa områden för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren, 

Källa: SLU