Branschdag Trädgård
Utbildning

Branschdag Trädgård – en succé

Årets upplaga av Branschdag Trädgård som anordnas av studenter vid Trädgårdsingenjörs­programmet och hortonomstudenter vid SLU Alnarp lockade till sig rekordmånga utställare, hela 45 stycken. Det var också många besökare vid montrarna och alla utställare som […]

Vackstanäs
Utbildning

Naturbruksutbildningar i Mälardalen

Det finns många utbildningsplatser inom naturbruk, som omfattar trädgård, lantbruk, djur, med mera. Det är både gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Huvudmännen är kommunala eller fristående. Var öppen och ta emot praktikanter i ditt företag! Det kan […]

Från vänster Claes-Göran Claesson, Sjuhärad. Stefan Johansson, KKB samt ­Carl-Otto Swartz, Skåne.
Utbildning

Nystart för Hvilan med trädceremoni

I slutet på maj hade Hvilan Utbildning kick off i Kabbarp. Då var det dags för de nya ägarna; Hushållningssällskapen i Skåne, Sjuhärad och Kalmar, Kronoberg och Blekinge att manifestera sitt ägarskap. De informerade medarbetarna […]

Utbildning

Hvilan satsar på kärnverksamhet

Hvilan Utbildning sätter stopp för det egna naturbruksprogrammet med inriktning djur – och avbryter det pågående intaget till gymnasieprogrammet. Beslutet fattades den 24 januari av nye vd:n och rektorn Johan Harryson tillsammans Hvilans styrelse. Bakgrunden […]

Johan Harrysson är ny vd och rektor för Hvilan Utbildning. Foto: Rickard Reinli
Utbildning

Ny vd på Hvilan

Sedan mitten av september är Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne ägare av Hvilan Utbildning AB. Nu har en ny vd anställts – Johan Harrysson som närmast kommer från en tjänst som […]

Utbildning

Företagande på schemat

Campus Nyköping kommer till hösten att få starta Yh-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande. Den nya utbildningen är särskilt framtagen av Campus Nyköping tillsammans med erfarna företag och personer i branschen till exempel […]

Utbildning

Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar […]

Utbildning

Stort intresset för trädgård

Det har kommit in 13 procent fler anmälningar än i fjol till höstens högskoleutbildningar i Sverige. För SLUs del handlar det om 25 procent fler sökande till utbildningarna på grundnivå och 20 procent fler förstahandssökare […]