Utbildning

Hvilan satsar på kärnverksamhet

Hvilan Utbildning sätter stopp för det egna naturbruksprogrammet med inriktning djur – och avbryter det pågående intaget till gymnasieprogrammet. Beslutet fattades den 24 januari av nye vd:n och rektorn Johan Harryson tillsammans Hvilans styrelse. Bakgrunden […]

Johan Harrysson är ny vd och rektor för Hvilan Utbildning. Foto: Rickard Reinli
Utbildning

Ny vd på Hvilan

Sedan mitten av september är Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne ägare av Hvilan Utbildning AB. Nu har en ny vd anställts – Johan Harrysson som närmast kommer från en tjänst som […]

Utbildning

Företagande på schemat

Campus Nyköping kommer till hösten att få starta Yh-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande. Den nya utbildningen är särskilt framtagen av Campus Nyköping tillsammans med erfarna företag och personer i branschen till exempel […]

Utbildning

Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar […]

Utbildning

Stort intresset för trädgård

Det har kommit in 13 procent fler anmälningar än i fjol till höstens högskoleutbildningar i Sverige. För SLUs del handlar det om 25 procent fler sökande till utbildningarna på grundnivå och 20 procent fler förstahandssökare […]