Innovationspriser

Forskargrupper belönas

Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid institutionen för växtförädling, SLU samt Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson från Lunds universitet har fått ett av SLU Alnarps och Sparbanken Skånes 2022 års tillväxtpris. Forskargruppen står bakom […]