Forskargrupper belönas

Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid institutionen för växtförädling, SLU samt Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson från Lunds universitet har fått ett av SLU Alnarps och Sparbanken Skånes 2022 års tillväxtpris. Forskargruppen står bakom en innovation som med probiotika, utvecklat för humana applikationer, behandlar frukt och grönsaker på ett sätt som förbättrar skörd, kontroll av angrepp och hållbarhet i distributionskedjan. Juryn menar att ”innovationen har stor potential att öka upplevelse hos kund, hantering under odling och skörd hos odlare samt minska mat­avfallet i matvaruhandeln.”

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes innovationspris är öppet för alla idéer men med hållbarhet i fokus vid bedömning. Det stora innovationspriset är på 100000 kronor och de två tillväxtpriserna är på 25000 kronor vardera. Det stora innovationspriset fick en forskargrupp vid institutionen för växtskyddsbiologi, SLU för sitt arbete att ta fram en teknik som med CRISPR/Cas9 slår ut ett specifikt protein i potatis som ökar dess förmåga att motstå angrepp och därmed förbättrar potatisodlingens ekonomiska och ekologiska hållbarhet.

Källa: SLU