Innovationspriser

Forskargrupper belönas

Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid institutionen för växtförädling, SLU samt Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson från Lunds universitet har fått ett av SLU Alnarps och Sparbanken Skånes 2022 års tillväxtpris. Forskargruppen står bakom […]

Fältvisningar

En hjälp att utvärdera nya sorter

Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling”, som Viola tidigare skrivit om har lämnat startgroparna. Projektet bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av SLU Grogrund. Det handlar såväl om att nagelfara nya sorter för deras lämplighet för kommersiell […]

Karina Brozinic
Nytt namn

Hon tar över Stora Planteringsveckan

Karina Brozinic är ny projektledare för Stora Planteringsveckan. Hon är ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård och har bland annat varit Allt om Trädgårds webb-redaktör och medverkat i Sveriges Radios Odla med Stadsgrönt. Karina är i […]