Utlysning av flera utbildningsstöd och resestipendier

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utlyst utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid svenska universitet och högskolor inom områdena jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk samt miljö och naturresurser.

Ansökningarna kan avse kostnadsersättning för grundutbildning eller praktik, stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet eller resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom ämnes­områden som anses vara relevanta. Maxbeloppet är 40000 kronor och stipendierna beviljas inte retroaktivt. Enbart studerande på grund- eller forskarutbildningsnivå är berättigade att söka de olika stöden och stipendierna.

De sökande som är intresserade av att ansöka om dessa stipendier bör lämna in sina ansökningar i tid och se till att deras ämnen och syften uppfyller de krav som fastställts av KSLA. De tillgängliga fonderna som går att söka medel från är Stiftelsen J.M. Svenssons donationsfond, Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond samt Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond. Totalt finns 665000 kronor i stipendiepotten.

Källa: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien