Direktförsäljning mot yrkesodlare i Sverige

Det nederländska grönsaksförädlings- och fröproduktionsföretaget Rijk Zwaan har nyligen börjat med direktförsäljning av sina produkter till yrkesodlare och plantuppdragare i Sverige.

– Vi har en globalt övergripande strategi om att arbeta direkt mot marknaden och finnas nära odlarna. På det sättet kan vi få direktkontakt för att besvara frågor om våra produkter, men också få information om hur sorterna fungerar och om hur odlarnas och marknadens behov ser ut, säger Malin Nilsson, key account manager på Rijk Zwaan.

Tidigare har Rijk Zwaans produkter tillhandahållits via större återförsäljare.

– Vi kommer fortsätta samarbeta med våra återförsäljare framöver. Det är odlarna som avgör var de vill handla sina produkter och vi har märkt av att större odlare främst handlar direkt från oss medan de mindre föredrar köp från återförsäljare som även tillhandahåller andra slags produkter till deras verksamheter, säger Malin.

Som komplement till det traditionella beställningsförfarandet har Rijk Zwaan även öppnat en webbshop och hittills har direktförsäljningen i Sverige tagits emot väl.

– Det har varit över förväntan och vi upplever att alla led ser det som positivt. Odlarna hör av sig till oss om de behöver rådgivning och är glada över att nu kunna få direktkontakt med oss, säger Malin.

Av Cecilia Karlsson