NordGen bygger ut i Alnarp

Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för NordGen i Alnarp, vilket är ett led i att stärka campusområdet som en unik grön mötesplats för världs­edande forskning, utbildning och innovation.

NordGen är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser och sedan 2001 har verksamheten sitt huvudkontor i Alnarp.

Byggstarten är planerad till februari 2021 och inflyttning beräknas kunna påbörjas i december samma år.

– I en tid när klimatförändringarna påverkar vårt jordbruk och den biologiska mångfalden minskar som aldrig förr är NordGens arbete viktigare än någonsin. Genetiska resurser bär på lösningarna till framtidens utmaningar. Att vi snart kan flytta in i mer ändamålsenliga lokaler är ett stort lyft för vår verksamhet och något vi verkligen ser fram emot, säger Lise Lykke Steffensen, direktör på NordGen.

Den nya byggnaden omfattar cirka 1700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan och majoriteten av ytorna utgörs av kontor men här kommer även att finnas moderna laboratorielokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager. Byggnadens placering är strategiskt utvald utifrån närheten till odlingar, växthus och den utbildning och forskning som bedrivs vid SLU.

Källa: Akademiska Hus