Forskare fick Årets Guldäpple

Varje år delar Kiviks Musteri ut ett Guldäpple till någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. I år tilldelades det Ibrahim Tahir, forskare vid SLU Alnarp. Ibrahims forskningsarbete, tillsammans med modern lagringsteknik, har bidragit till att vi idag kan ha svenska äpplen i dagligvarubutikerna året runt. 

Ibrahim har forskat i hur svenska äpplen kan få så hög lagringsduglighet som möjligt. Svampangrepp på äpplen är ett bekymmer för svensk fruktodling eftersom det medför svinn. Ibrahim har undersökt orsakerna till svampsjukdomarna och har hittat metoder för hur odlingsteknik, skördetillfälle och lagringstemperatur kan minska angreppen.

Ibrahim har en gedigen bakgrund inom hortikultur och har inte mindre än två doktorsexamina. Han har under hela sitt yrkesliv arbetat med tillämpad forskning, det vill säga följt sin forskning minutiöst både i teori och praktik.

Motiveringen löd bland annat: ”Hans insatser och forskning för hur marknaden skall få tillgång till högkvalitativa äpplen under hela året har varit av mycket stor betydelse för hela näringen. Årets Guldäpple tilldelas Ibrahim Tahir.”

Källa: Kiviks Musteri