Kick Off för grönsaksodling

En webbaserad introduktionskurs för att inspirera till mer ekologiska grönsaksodlingar, ligger nu ute på Hushållningssällskapet Västras hemsida.
Vad ska man tänka på och hur gör man när man ska bli grönsaksodlare? Fokus i kursen är ekologisk frilandsodling, men även ekologisk odling i växthus berörs. Under webbkursens gång får kursdeltagaren gå igenom olika viktiga delar inom temat ekologisk grönsaksodling.
– Kursen består av 15 stycken korta avsnitt, berättar Stina Månsson, som tillsammans med undertecknad och Karin Carlsson på Hushållningssällskapet Västra har producerat webbkursen.
– Efter flera av avsnitten finns det en egen uppgift att fundera på – hur ska jag göra och applicera detta på min gård? berättar Stina.
Samtidigt får deltagaren följa med till Peder och Lotta på Björnhyltans Trädgård i Ambjörnarp. Till varje avsnitt hör en film från Björnhyltan. Där får deltagaren veta och se hur Peder och Lotta jobbar som småskaliga ekologiska grönsaksodlare. De berättar om hur de försörjer både sig själva, den biologiska mångfalden och sina kunder.
Kursen är kostnadsfri under det första året och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Västra och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU.

Av Marie Hanson

Läs mer: hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/vastra/verksamheter/kick-off-for-gronsaksodling-2020/kostnadsfri-webbkurs-kick-off