Efterlyser fakta och tydlighet i debatten

Svensk Plantskolenäring och produktions­plantskolorna inom LRF Trädgård har i inlägg på sociala medier och på den egna hemsidan, Växtforum lyft problemet med att det på senare tid skrivits felaktig­heter kring invasiva främmande arter och vilka som kan komma att bli det framöver.

Rubriker som ”Trädgårdsfavoriten kan bli naturens värsting” väcker uppmärksamhet i media och ofta har de kombinerats med listor över ”problematiska trädgårdsväxter” som artikelförfattaren menar ”riskerar att invadera stora områden”.

”Den typen av information ökar knappast allmänhetens kunskap om hur vi skyddar vår svenska flora eller biologiska mångfald, enligt vår erfarenhet. Det vi och personal i trädgårdsbutikerna möter efter publicering är oroliga läsare som undrar om de ska riva upp sina planteringar med rugosa-rosor eller lammöron. Och som ifrågasätter att vi fortfarande handlar med regnbågslupin och syren.” skriver plantskolorna i sitt inlägg.

Deras ståndpunkt är att plantskolenäringen värnar den biologiska mångfalden och tar problemet med invasiva främmande arter på största allvar. De har en fortlöpande kontakt med Naturvårdsverket och bidrar där med sin kunskap om växternas egenskaper, spridning och kommersiella värde.

I sitt inlägg vädjar de också till att se ArtDataBankens riskklassificeringslista för vad den är: ett värdefullt arbetsmaterial men långt ifrån en lista över växter som ska utrotas. Dessutom hoppas de att media framöver är försiktiga vid uppräkning av växter, ofta anges enbart det svenska namnet och det går till exempel inte att förutsätta att gemene man känner till att exempelvis regnbågslupin Lupinus x regalis är något annat än blomsterlupin, Lupinus polyphyllus.

Källa: Växtforum