Nystart för Hvilan med trädceremoni

Från vänster Claes-Göran Claesson, Sjuhärad. Stefan Johansson, KKB samt ­Carl-Otto Swartz, Skåne.
De tre ordföranden ser med var sina spadtag till att ge det nyplanterade kinesträdet jord och näring att växa som en symbolisk handling för vad de vill med Hvilan. Från vänster Claes-Göran Claesson, Sjuhärad. Stefan Johansson, KKB samt ­Carl-Otto Swartz, Skåne.

I slutet på maj hade Hvilan Utbildning kick off i Kabbarp. Då var det dags för de nya ägarna; Hushållningssällskapen i Skåne, Sjuhärad och Kalmar, Kronoberg och Blekinge att manifestera sitt ägarskap.

De informerade medarbetarna om både sin historia, nutid och visionen om framtiden för Hvilan. Det hela avslutades med att plantera ett träd, ett kinesträd, Koelreuteria paniculata.

– Det var en mycket lyckad dag som gav mycket framtidshopp till verksamheten, säger rektor Johan Harrysson.

Källa: Hvilan Utbildning