Dags att ansöka om EIP-Agri

Nu har datumen för höstens ansökningar till innovationsstödet EIP-Agri släppts. För den som vill söka stöd och genomföra ett innovationsprojekt kommer ansökningarna att bedömas vid två tillfällen, den 22 september och 30 november. Sista ansökningsdag för dessa tillfällen är den 22 augusti och den 30 oktober.

– Än så länge har vi endast haft ett bedömningstillfälle för att genomföra projekt, så det är svårt att dra några direkta slutsatser. Däremot ser vi att det finns flera som är intresserade av stödet och att det finns många idéer för hur primärproduktionen för jordbruks-, trädgårds-, och rennäringen kan utvecklas, säger Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket, i en nyhet på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Han rekommenderar den som vill ansöka att kontakta innovationssupporten hos landsbygdsnätverket för hjälp och att börja arbeta med ansökansformuläret i Jordbruksverkets e-tjänst i god tid. Bedömningskommittén lägger stor vikt vid svaren kopplade till bedömningskriterierna.

Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach på Landsbygdsnätverket, uppmanar de som vill söka stöd att använda databasen med godkända EIP-projekt som underlag till inspiration och idéer, samt kontakt med innovationssupporten för rådgivning och hjälp under ansökningsprocessen.

Källa: Landsbygdsnätverket