De tar över Spisas svenska anläggningar

Som vi berättat tidigare har ört- och sallats­producenten Spisa Smaker AB lagt ner sin produktion i Sverige. Sedan en tid tillbaka är det klart vem som köper företagets växthusanläggningar i skånska Påarp, respektive Hejsta, utanför Södertälje.

Södertälje-anläggningen köps av odlingsföretaget Ortonovo, som har en ­liknande ­inriktning mot färska ­kryddor och ­sallater. I Påarp har en av ­anläggningarna tagits över av det nystartade företaget Växt­huset 365 AB som ­ursprungligen satsade på olika slags vertikalodlingar, men som nu ska odla örter i mer ­konventionella växthus. ­Angående den andra ­anläggningen i Påarp kommer marken där eventuellt att klassas om till byggmark och i väntan på planbesked ligger den ”i malpåse”.

Någon företagsförsäljning är det inte fråga om, utan det är enbart dessa produktionsytor i Sverige som har avyttrats. Samman­lagt berörs 50-talet anställda, men enligt Spisa Smakers vd Mats Matsson,
har de nya respektive ägarna valt att nyanställa majoriteten av den fast anställda personalen.

– Att så många kunnat få nytt jobb hos de nya ägarna är vi väldigt glada för. Nerläggningen har landat så mycket bättre än vi befarade, säger han.

De avyttrade växthus­anläggningarna i Sverige mot­svarar drygt 15 procent av Spisa Smakers sammanlagda produktion som alltså fortsätter i andra länder som England, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien samt Kenya. Framöver kommer företaget att enbart fokusera på sin produktion utomlands. Bakgrunden är att de svenska anläggningarna under flera år gått med förlust och i ­kombination med rusande elpriser, transportkostnader och inflation har företaget valt att sälja av de svenska växthus­anläggningarna.

Spisa Smaker AB har bytt namn några gånger men har haft samma ägarstruktur sedan starten 1995. Företaget omsätter sammanlagt knappt 600 ­miljoner kronor, varav den svenska marknaden hittills stått för cirka 100 miljoner.

Av Lisa Ising