Lars Rudin satte stor prägel på plantskolornas utveckling

Lars Rudin

Hortonom Lars Rudin, Laholm har gått bort i en ålder av 78 år, efter ett spännande liv och en enastående trädgårdsgärning. Närmast sörjande är hans livskamrat Agneta och två söner med familjer.
Lars föds i Laholm och han utbildar sig vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Efter några år i USA, väl tillbaka i Sverige, blir det Skåne och anställning på lantbruksnämnden i Malmö, som konsulent på plantskoleområdet med hela Sverige som arbetsområde. Det är huvudsakligen plantskoleodling och vad som hör till detta som blir Lars arbetsområde. Växtskyddsfrågor, företagsrådgivning, bevakning av preparat och diagnoser, blir det dagliga värvet.

Det är under denna tid som han tillsammans med Birgitta Nordström översätter och omarbetar Egil Hansens bok, Odling av plantskoleväxter. År 1987 flyttar han tillbaka till Laholm och i 15 år fortsätter han att pendla till jobbet i Malmö. I över trettio år är Lars ansvarig utgivare av Bekämpningskompendiet och så sent som förra året kom en reviderad upplaga av Skadegörare på plantskoleväxter.

Många trädgårdsstuderandes första möte med Lars har säkert varit något av dessa kompendier, som använts i utbildningar runt om i vårt avlånga land.

”En källa till kunskap”

UFP – Utvecklingsgruppen för Plantskoleproduktion bildades hösten 1995 under Lars ledning. Han samlade en handfull plantskolister och målsättning var att genom försöksverksamhet förnya och utveckla mer miljöanpassade metoder för produktion av plantskoleväxter.

Försöken var av orienterande karaktär med avsikt att visa nya alternativ till konventionella metoder och berörde både containerodling och frilandsodling. Försöken sträckte sig över en respektabel bredd med bekämpningsmetoder av olika skadegörare, över gödslingsförsök på såväl friland som i containerodling och biologisk bekämpning.

Under UFP-tiden 1995–2015 genomfördes 100 olika försök och med upprepningar och parallellförsök blev det totalt 320 försök. En ovärderlig källa till kunskap för svensk plantskoleproduktion.
Inför våren 2000 beslutade staten att avveckla sitt huvudmannaskap för rådgivningen och Lars startade sin egen firma Laurus Hortokonsult och fortsatte att erbjuda plantskolorna konsult- och rådgivningsservice runt om i Sverige.

Sommaren 2000 kom första numret av nyhetsbrevet ”Plantskole-info”, som med sin gula bakgrund, blev för plant-skolisterna vad den rosa La Gazzetta dello Sport är för italienaren, ett nyhetsbrev som kom att omfatta såväl nationell som internationell nyhetsbevakning, med information om odlingsteknik, växtskydd, teknik, marknad och miljöfrågor.

Lars stod för kontinuitet, som rådgivare och faktakälla, men också genom att se våra odlingar med ögon utifrån. Hans besök fick många av oss att reflektera och utvecklas.

Ett stort engagemang

Lars visade alltid på en otrolig bredd och kunskap i allt han tog sig an. Det visade han även genom sina fritidsintressen. Det spelade ingen roll om det var fjällvandring, film, fotografering, botanik, ornitologi, gastronomi, resor eller byggnadsvård så har vi alla fått höra Lars berätta med brinnande engagemang.
De sista åren har han även som pensionär fortsatt att förse branschen med uppdaterad information från såväl Europas trädgårdsnäringar som från vårt svenska jordbruksverk och ibland hörde han av sig bara för att stämma av läget.

Lars finns inte längre bland oss, men svensk plantskolenäring och trädgårdsnäring kommer att minnas honom för hans starka engagemang och enorma kunskap.

Maria Nielsen, Hallbergs Plantskola AB och UFP gruppen
Mia Apelqvist Alm, Ombergs Plantskola AB
Bo Andersen, Splendor Plant AB och UFP gruppen

Lars Rudin – en arbetskamrat och kollega

Lars började som rådgivare på Lantbruksnämnden i Malmö, efter han kommit hem från arbete i USA 1977. Jag träffade Lars 1985, när jag började jobba i Malmö. Vi var då drygt tio rådgivare på trädgård, där bland annat Lars hade hela landet som arbetsområde. Ingvar Jonsson minns Lars som en trygg och pålitlig kamrat och kollega som man kunde anförtro sig åt. Vi beundrade honom för hans breda sakkunskaper på många områden och förstås i synnerhet för hans växtkunskaper och givet var han den stora experten inom plantskoleområdet!

Rådgivningen avvecklades i Malmö och Lars startade upp i egen regi 2000. Under alla år har vi haft en regelbunden kontakt. Lars har varit ett värdefullt bollplank, med lång erfarenhet och lämnar efter sig ett stort tomrum.

Anna-Karin Johansson

Lars Rudin – en kär vän genom hela livet

Lars och jag träffades första gången på hösten 1968, när vi började på hortonomutbildningen på Alnarp. Lars var då 25 år och fem år äldre än mig. Han var en mycket seriös person och uttalade sig alltid med stor eftertanke.

Som hortonomie studerande, ingick sommarpraktik. Lars och jag sommarjobbade tillsammans i Danmark på Hørsholms Planteskole söder om Helsingör. På kvällarna var vi ofta och besökte olika parker i närheten, bland annat Hørsholmsarboretet där Lars tålmodigt berättade om alla karaktärer och namn på träd och buskar.

Sommaren efter åkte vi till Schweiz och Bolligen utanför Bern. Där jobbade vi i en trädgårdsanläggningsfirma tillsammans med flera nationaliteter. Vi gjorde många utflykter till olika naturområden, parker och arboreter i Geneve och Vierwaldstättersjön.

Lars var som en storebror för mig och han var alltid mycket omtänksam och gladlynt. Han var mycket nyfiken och ville se allt och lära sig allt inom sitt intresseområde. Vi hade alltid mycket trevligt tillsammans.

Kontakterna blev efter hand mindre, eftersom det är långt mellan Laholm och Karlshamn, men vi pratade ofta med varandra i telefon och någon gång tog vi en whisky tillsammans.

Min saknad efter Lars är stor eftersom han var en viktig del av mina minnen och mitt liv.

Mats Martinsson