Naturbruksutbildningar i Mälardalen

Vackstanäs
Vackstanäs gymnasiet har utbildningslokaler för växthus.

Det finns många utbildningsplatser inom naturbruk, som omfattar trädgård, lantbruk, djur, med mera. Det är både gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Huvudmännen är kommunala eller fristående. Var öppen och ta emot praktikanter i ditt företag! Det kan leda till bra framtida personal. Nedan några exempel på skolor som ligger i Mälardalen. Sök på hemsidorna och se vilka skolor som ligger nära dig.

Berga Naturbruksgymnasium utanför Västerhaninge drivs av Dille Bolagen AB. Det är en gymnasieskola men även ett fullt fungerande lantbruk med tillhörande stallar, ladugård, ridhus och internat. Inriktningen är djur, lantbruk och viltvård.

Vackstanäsgymnasiet utanför Södertälje grundades 1912 och drivs av en stiftelse med riksintag. Den fristående skolan får ersättning av kommunerna för eleverna och delar inte ut vinst. Flera praktiska program finns, bland annat gymnasial trädgårdsmästare.

Skillebyholm i Järna bedriver en trädgårdsmästarutbildning inom yrkeshögskolan, i samarbete med Campus Telge. Inriktningen är ekologi och entreprenörskap. Särskilda förkunskaper krävs vid intag, såsom yrkeserfarenhet och viss baskunskap.

Öknaskolans Naturbruksgymnasium ligger norr om Nyköping och erbjuder fem program; hästhållning, djurvård, trädgård, lantbruk och naturturism. Redan 1947 startades en lantmannaskola på Ökna. Huvudman är Region Sörmland.

Yrkeshögskolan i Enköping utbildar sedan 2003 Trädgårdsmästare enligt YH-programmet, med inriktning på anläggnings- och underhålls­arbete. Ny inriktning är hydroponisk odling. Huvudman är Enköpings kommun.

Hermods Yrkeshögskola har en trädgårdsmästarutbildning bland annat i Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Olika inriktningar finns. Hermods AB grundades 1898 och utbildar årligen över 70000 personer.

Campus Nynäshamn har också en yrkeshögskola med bland annat en distansutbildning av trädgårdsmästare med inriktning mot skötsel och underhåll av utemiljö. Yrkeserfarenhet och viss baskunskap krävs för att komma in.

Hvilan Utbildning i Stockholm, har en Arbetsmarknadsutbildning trädgård med inriktning på skötsel och förvaltning av utemiljöer, mm. Även en ­YH-utbildning för arborister finns i Stockholm.

Av Anna-Karin Johansson

Läs mer
www.naturbruk.se
www.gymnasium.se/skola
www.studentum.se/utbildning/yhutbildning
www.bergagymnasium.se
www.vackstanas.se
www.skillebyholm.com
www.oknaskolan.se
www.yh.enkoping.se
www.hermods.se/utbildningar
www.campusnynashamn.se
www.hvilanutbildning.se