Statistik

Färre trädgårdsföretag odlar mer

Antalet trädgårdsföretag fortsätter att minska – men samtidigt ökar frilandsarealen för odlade trädgårdsväxter. Färre trädgårdsföretag odlar alltså mer. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket. Mellan 2017 och 2020 ökade frilandsarealen for odling av trädgårdsväxter med […]

Anna Törnebrant är ny vd för Sydgrönt Ekonomiska förening.
Nytt namn

Anna Törnebrant ny vd på Sydgrönt

Anna Törnebrant tillträder sin post den förste oktober. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och har arbetat inom livsmedelsbranschen sedan 2007. Närmast kommer Anna Törnebrant från Royal Canin och Mars Inc där hon de […]