Växthus
Debatt

Kommuner kör över Jordbruksverket

Sverige har 290 kommuner med kommunalt självstyre, vilket märks inom trädgårdsbranschen, där kollegor har kontakt över kommungränsen. Kommunala skillnader märks vid ifyllande av sprutjournal, som styrs av Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:49, där i paragraf 9 […]