Forskning

Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt. Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, […]