Magnus Westling
Forskning

Gråärtan på menyn

Örebroforskaren Magnus Westling vill återinföra gamla bortglömda grödor på menyn. Framförallt har han siktat in sig på gråärtan som odlades i Sverige redan på stenåldern, men som delvis glömts bort. Magnus Westling har nyligen disputerat […]

Forskning

Svampkompost ger friskare jordgubbar

I svensk trädgårdsproduktion uppgår det uppskattade värdet av jordgubbar till 566 miljoner kronor per år. I ett nyligen avslutat projekt vid SLU i Alnarp har kompost från svampodlingar visat sig ge bättre förutsättningar för att […]

Forskning

Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt. Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, […]