Utbildning

Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar […]

Forskning

Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt. Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, […]

Porträtt Johnny Kjellström
Nytt jobb

Näringspolitisk expert på LRF Trädgård

Sedan i maj i år är Johnny Kjellström anställd på LRF Trädgård som näringspolitisk expert. Han har lång erfarenhet från näringspolitiskt arbete och branschfrågor i regeringskansliet och myndigheter, senast från Länsstyrelsen Stockholm.  Johnny har tidigare […]