Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt.

Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, kombination och gödsling med kalcium. Forskaren är Larisa Gustavsson, SLU och hon får 2 847 000 kronor i forskningsmedel.

Det andra projektet heter Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur genom selektiva lockbeten och sensorteknologi. Forskaren är även här från SLU, Teun Dekker får 3 006 000 kronor i forskningsmedel.