Invasiva arter

Efterlyser fakta och tydlighet i debatten

Svensk Plantskolenäring och produktions­plantskolorna inom LRF Trädgård har i inlägg på sociala medier och på den egna hemsidan, Växtforum lyft problemet med att det på senare tid skrivits felaktig­heter kring invasiva främmande arter och vilka […]