Daniel Blomqvist, husföreståndare på Linköpings slott.
Matkultur

Landskapsärtor utsedda

Varje landskap i Sverige har numera sin egen landskapsärta. Satsningen är ett led i att stärka baljväxternas levande kulturarv, en hållbar regional matproduktion samt att sprida denna gröda med hög proteinhalt som kan odlas över […]