Landskapsärtor utsedda

Daniel Blomqvist, husföreståndare på Linköpings slott.
Daniel Blomqvist, husföreståndare på Linköpings slott, har sått östgöta gulärt i slottsträdgården. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Varje landskap i Sverige har numera sin egen landskapsärta. Satsningen är ett led i att stärka baljväxternas levande kulturarv, en hållbar regional matproduktion samt att sprida denna gröda med hög proteinhalt som kan odlas över hela landet.

Bland de utvalda landskapsärtorna, som har en väl dokumenterad historia av att under lång tid ha odlats i ”sitt” landskap, kan nämnas åkerärtor, olika slags trädgårdsärtor, gråärter, sockerärt, brytärt, märgärt, spritärt samt gul och grön kokärt.

Under högtidliga former fick landets landshövdingar för en tid sedan ”sin” ärta av Kålrots­akademin, jämte utsäde och kunskap. Vissa har redan varit i farten och sått de utsäde som delades ut. I Linköpings slotts-trädgård såddes tidigare i somras östgöta gulärt, en gammal lantsort som var mycket vanlig i Östergötland runt år 1900 och troligen ännu tidigare.

– Det är alltid roligt att jobba med lokala råvaror och självklart något extra med egenodlade råvaror. Ärtor är en fin produkt som kan användas till många olika typer av rätter. Framåt hösten hoppas jag kunna skörda och bjuda gäster till residenset på slottsodlad gulärt, säger Daniel Blomqvist, husföreståndare med stort odlingsintresse i ett press­meddelande.

Källa: Kålrotsakademin, Länsstyrelsen Östergötland

Fotnot: Kålrotsakademin består av 18 ledamöter och driver olika projekt för att främja den svenska matens kulturarv.

Vilken är ”din” landskapsärta?
Skåne: Puggor från Ballingslöv-Glimåkra
Blekinge: Concordia
Halland: Stäme
Småland: Boaryd
Öland: Kungsärt
Gotland: Gotländsk blåärt
Östergötland: Östgöta gulärt
Västergötland: Sparlösa
Bohuslän: Solberga
Dalsland: Nybyggerud
Värmland: Jons släpärt
Västmanland: Klenshyttan
Närke: Zinkgruvan
Södermanland: Sörmländsk bönärt
Uppland: Alunda
Gästrikland: Pålsbo
Hälsingland: Hälsinge gråärt
Dalarna: Rättviksärt
Medelpad: Boltjärn
Ångermanland: Bjurholms småärt
Härjedalen: Norrlands express
Jämtland: Jämtländsk gråärt
Västerbotten: Gunsmark
Norrbotten: Svartbjörsbyn
Lappland: Arvidsjaur